Create your CV - It only takes a few seconds

Tài chính jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 28 jobs

HR Staff

HRnavi
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện các chế độ phúc lợi cho người lao động kịp thời hạn, chính xác và theo đúng chính sách của Công ty và khách hàng.
 • Age From 28 to 35.

Administrator

HRnavi
Hải Phòng
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện các công việc về hành chính ( làm các thủ tục, chứng từ, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty....).
 • Age From 25 to 30.

GA-HR Manager

HRnavi
Hưng Yên
 • Quản lý hồ sơ, giấy tờ, tài liệu...
 • Skill Ứng viên có kinh nghiệm hành chính nhân sự 4 năm trong công ty sản xuất, ưu tiên công ty Nhật Tiếng Nhật sử dụng tốt…

Accountant Staff

HRnavi
Hưng Yên
 • Tính thuế, lưu trữ tài liệu, đảm bảo tính chính xác.
 • Hỗ trợ quản lý các công việc kế toán.
 • Theo dõi các thủ tục và đầu mục thanh toán.
 • Age From 24 to 28.

HR and Admin Manager

HRnavi
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tổ chức vận hành các hoạt động hành chính quản trị (bao gồm đảm bảo cơ sở vật chất trang thiết bị làm việc, quản lý tài sản, môi trường làm việc, công tác đối…

Trading Manager

HRnavi
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý lịch trình, giấy tờ xuất nhập khẩu hàng hóa.
 • Hoàn thành các thủ tục thông quan, quản lý, điều chỉnh lịch trình giao nhận hàng hóa.

HRGA Manager

HRnavi
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng chính sách nhân sự, hành chính, chính sách đánh giá nhân viên.
 • Phụ trách các công việc về hành chính, nhân sự, tổng hợp.
 • Xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Finance and Accounting Manager

HRnavi
Hưng Yên
 • Thực hiện các nghiệp vụ của một kế toán trưởng.
 • Các công việc liên quan đến hóa đơn, thanh toán (tiếng Việt và tiếng Nhật).
 • Age From 30 to 40.

Sales Manager

HRnavi
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Được hưởng các khoảng trợ cấp theo chính sách của Công ty.
 • Đàm phán/làm việc với các cơ quan Chính phủ về các dự án của công ty.
 • Age From 34 to 40.

Business Developer

HRnavi
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Dựa trên kế hoạch phát triển kinh doanh, đàm phán với chính phủ Việt Nam.
 • Phát triển kinh doanh dựa trên đất đai và bất động sản thuộc quyền sở hữu của Việt Nam…