Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 33,324 jobs
Công ty TNHH BEL Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Perform the Commercial Controlling activities for SEA OCEAN business, include but not limited to, the budget/forecast controlling and actual reporting…
VINAFINTECH
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện cuộc gọi cho khách hàng theo thông tin do công ty cung cấp.
 • Thông tin đến khách hàng về số tiền cần thanh toán, hướng dẫn phương thức thanh toán.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • BAT Marketing (S) Pte Ltd (SG30V).
 • British American Tobacco currently has an exciting new opportunity for the Global Graduate Program - Finance, to be based in…
Ngân Hàng Á Châu ACB
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện hỗ trợ các công việc tại BP.
 • Các công việc theo sự phân công của Trưởng đơn vị/Trưởng bộ phận.
 • Trao đổi công việc trực tiếp khi phỏng vấn.
Thắng Lợi Group
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lập kế hoạch tài chính, triển khai và theo dõi các hoạt động tài chính, kiểm soát ngân quỹ.
 • Xây dựng và đề xuất các phương án phân phối lợi nhuận, sử dụng các…
Vạn Phát Hưng
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hoạch định chiến lược tài chính của Doanh nghiệp.
 • Khả năng phân tích, đánh giá, kiểm soát, dự báo tình hình tài chính.
 • Khả năng lập và thẩm định dự án đầu tư.
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tham gia xây dựng kế hoạch tài chính hợp nhất của Tập đoàn trong từng năm tài chính;
 • 5 năm ở vị trí Kế toán trưởng, Trưởng phòng tài chính, Giám Đốc tài chính…
DIGI-TEXX VIETNAM LTD
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chúng tôi luôn cố gắng đưa tin tức tuyển dụng nhanh và chính xác nhất cho bạn.
 • Hồ Chí Minh , Quận 12 Mức lương:
 • Cạnh Tranh Month Kinh nghiệm:
Le Tran Furniture
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản trị tài chính, tài sản.
 • Có kiến thức về quản lý tài chính, đầu tư, phân tích tài chính.
 • Báo cáo kế toán, tài chính.
 • Báo cáo giá thành lãi lỗ.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • As a Finance Intern with major support for Risk Management, your responsibilities will include but not be limited to:
 • 6 months for at least 30 hours/week.
Overall, how relevant are these jobs?