Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 38,156 jobs
Tecomen
Hà Nội
 • Trợ lý CEO mảng Tài chính tài chính CFO finance.
 • Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Tài chính, Quản trị KD, Kế toán ,.
 • Chế độ tập thể dục.
KPlus
Hà Nội
 • Chuyên viên kiểm soát tài chính (Finance Controller).
 • Under the responsibility of Senior Management Controller Manager, Finance Controller establishes, modifies…
Sanotc
Hà Nội
 • Có kỹ năng phân tích tài chính.
 • Tốt nghiệp chuyên ngành tài chính, kế toán.
 • Phân tích tài chính các doanh nghiệp được chỉ định.
 • Từ T2 đến T6 , nghỉ T7 và CN.
United States Embassy Hanoi
Hà Nội
 • Who May Apply/Clarification From the Agency:
 • For USEFM - FS is FP-6.
 • Actual FS salary determined by Washington D.C.
 • All Interested Applicants / All Sources.
 • Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, trong đó có 3 năm giữ vị trí Trưởng phòng tài chính kế toán trở lên.
 • Về chuyên môn, nghiệp vụ.
Gjobs
Hà Nội
 • Drive the financial planning of the company by analyzing its performance and risks.
 • Retain constant awareness of the company’s financial position and act to…
Chứng khoán VNDIRECT
Hà Nội
 • Giám đốc Tài chính kế toán.
 • Lập kế hoạch tài chính, triển khai và theo dõi các hoạt động tài chính, kiểm soát ngân sách phù hợp với kế hoạch phát triển của công…
Chứng Khoán MB
Hà Nội
 • Phân tích dữ liệu tài chính, thiết lập mô hình tài chính hỗ trợ cấp lãnh đạo ra quyết định điều hành.
 • Lập báo cáo quản trị và phân tích tài chính.
Hà Nội
 • Kinh tế, tài chính, ngân hàng, ngoại thương….
 • Chuyên viên/ Chuyên viên Chính/ Chuyên viên cao cấp Tài trợ Thương Mại Chuyên viên/ Chuyên viên Chính Tài trợ…
FECON Vietnam
Hà Nội
 • Lập và quản lý danh mục hồ sơ, tài liệu.
 • Bảo mật các văn bản, tài liệu khi được đóng dấu.
 • Phối hợp các công tác hành chính văn phòng khác theo yêu cầu cấp trên.