Create your CV - It only takes a few seconds
Page 3 of 979 jobs
DV ĐẤT MỚI ALC rp
Đồng Nai
 • Kiểm soát chi phí quản lý hành chính.
 • Đã từng có kinh nghiệm làm hành chính.
 • Theo dõi và kiểm tra trình trạng hoạt động các trang thiết bị hành chính.
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Tổ chức lưu trữ toàn bộ các hệ thống công văn, giấy tờ, hợp đồng, tài liệu hành chính liên quan;
 • Am hiểu các công việc hành chính tổng hợp;
Công nghệ Ắc Quy Heng Li (Việt Nam)
Đồng Nai
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính, kế toán, kiểm toán.
 • Tính giá thành sản phẩm.
 • Theo dõi công nợ, thành phẩm tồn kho.
 • Làm theo sự sắp xếp của cấp trên.
CÔNG TY TNHH DAEYEONG VINA
Đồng Nai
 • Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm về Nhân sự, Hành chính.
 • 4 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Nhân viên hành chính nhân sự trong ngành Hành chính / Thư ký,,…
Đồng Nai
7.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Làm tài liệu đào tạo cho bộ phận Logistic.
 • 19 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Hành Chính Kho (Đồng Nai) - 6 tháng trong ngành Dịch vụ khách hàng…
VACXIN VIỆT NAM
Đồng Nai
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Hổ trợ công việc hành chính cho Bác Sĩ trong phòng khám trước khi tiêm.
 • Đảm bảo công tác chăm sóc người cần tiêm chủng đến phòng khám (trung tâm).
NIC's Client
Đồng Nai
 • Together with the BOD, the Senior Financial Analyst will be responsible for company’s investment opportunities assessments.
 • +84-8 3824 4988 (ext 213).
NIC's Client
Đồng Nai
 • Together with the BOD, the Senior Financial Analyst will be responsible for company’s investment opportunities assessments.
 • +84-8 3824 4988 (ext 213).
Công ty CP Khử trùng Việt Nam
Đồng Nai
 • Hạch toán các khoản mục chi phí theo qui định của Phòng tài chình kế toán.
 • Nhập các số liệu liên quan đến hoạt động kinh doang của Chi nhánh Đồng Nai vào Phần…
Công Ty TNHH Case Concepts Việt Nam
Đồng Nai
 • Hưởng phép năm ngay khi ký hợp đồng chính hức.
 • Thiết lập và xây dựng sổ tay và các quy trình về các hệ thống quản lý chất lượng tại nơi áp dụng.