Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 3,653 jobs
CƠ KHÍ HÀ GIANG PHƯỚC TƯỜNG
Ðà Nẵng
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Theo dõi các chi phí hành chính.
 • Xử lý công văn đi đến, ban hành tài liệu, in ấn photo tài liệu, hồ sơ đăng ký bằng cấp chứng chỉ, mua vé máy bay….
DV Nội Thất Tân Hoàng Gia
Ðà Nẵng
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Có kinh nghiệm ở vị trí Thu Ngân, Hành chính.
 • Thực hiện các công việc thu tiền tại Showroom.
 • Tổng hợp số liệu doanh thu, báo cáo với BGĐ.
 • Theo quy định công ty.
Ðà Nẵng
 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, tài chính ngân hàng hoặc các chuyên ngành kinh tế khác.
 • Thực hiện mở tài khoản, quản lý tài khoản (tra số dư,…
TM Mai Anh
Ðà Nẵng
 • Chi tiết, chính xác, nhân phẩm tốt.
 • Quản lý cùng với trưởng phòng hành chính nhân sự.
 • Am hiểu về Luật lao động và các chính sách Nhân sự.
 • Có khả năng phân tích;
Công ty cổ phần Resvico
Ðà Nẵng
 • Hành chính Văn phòng,Quản Trị Nhân Sự (HR),Thư Ký.
 • Quản lý hồ sơ, chế độ chính sách, bảo hiểm nhân sự.
 • Làm các thủ tục chuẩn bị và tiếp đón nhân viên mới, xây…
Ðà Nẵng
 • Trình độ học vấn từ Cao đẳng trở lên, tốt nghiệp các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành khác có liên quan .
Ðà Nẵng
 • Có các tài lẻ như sửa cửa, khóa, Có kiến thức hàng hóa cơ điện lạnh, điện tử tại thị trường Đà Nẵng.
 • Quản lý văn thư lưu trữ, thực hiện các thủ tục với cơ quan…
INSULPACK Đà Nẵng
Ðà Nẵng
 • Am hiểu và vận dụng tốt các chính sách, quy chế, quy định về lao động, Bảo hiểm xã hội.
 • Theo dõi, thực hiện các thủ tục liên quan đến BHXH , HĐLĐ của Công ty.
ALTARA SUITES by RI-YAZ
Ðà Nẵng
 • Check and process all invoices from system and issue VAT invoices.
 • Check all pending invoices in system.
 • Timely cash allocation for cash collection and receipt…
Phú Gia Thịnh
Ðà Nẵng
 • Mô tả chi tiết công việc.
 • Quản lý, điều hành và phụ trách chung các công việc pháp chế, nhân sự của Ban, chịu trách nhiệm trực tiếp trước Tổng Giám đốc các vấn…