Tài Chính jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Đồng Nai (undo) TG VINA ARKS (undo) undo all
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 20 jobs
TG VINA ARKS
Đồng Nai
18.000.000 - VNĐ23.000.000 VNĐ một tháng
 • Loại công việc Hành chính - Nhân sự.
 • Quản lí hồ sơ, tài liệu của công ty.
 • Mô tả công ty Công ty hóa chất của Nhật.
 • Nội dung công việc - Quản lí nhân sự công ty.
TG VINA ARKS
Đồng Nai
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Loại công việc Hành chính - Nhân sự.
 • Mô tả công ty Công ty về chuyên nhập khẩu, lắp ráp và phân phối các loại cửa.
 • Nội dung công việc - Các công việc admin.
TG VINA ARKS
Đồng Nai
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Lập các báo cáo tài chính định kỳ theo quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.
 • Mô tả công ty Công ty sản xuất Nhật hoạt động trong lĩnh vực Y tế.
TG VINA ARKS
Đồng Nai
8.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Làm việc với nhà phân phối (công việc chính).
 • Phiên dịch giữa người Nhật và nhân viên, công nhân, dịch tài liệu.
 • Mô tả công ty Công ty sản xuất của Nhật Bản.
TG VINA ARKS
Đồng Nai
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Làm việc với nhà phân phối (công việc chính).
 • Phiên dịch giữa người Nhật và nhân viên, công nhân, dịch tài liệu.
 • Mô tả công ty Công ty sản xuất của Nhật Bản.
TG VINA ARKS
Đồng Nai
8.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Làm việc với nhà phân phối (công việc chính).
 • Phiên dịch giữa người Nhật và nhân viên, công nhân, dịch tài liệu.
 • Mô tả công ty Công ty sản xuất của Nhật Bản.
TG VINA ARKS
Đồng Nai
6.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán.
 • Mô tả công ty One of the world’s most successful automotive brands.
 • KCN Long Bình, Biên Hòa.
TG VINA ARKS
Đồng Nai
30.000.000 - VNĐ34.500.000 VNĐ một tháng
 • Chuẩn bị/xem xét lại tất cả các tài liệu pháp lý và hợp đồng cho công ty.
 • Đưa ra ý kiến và tư vấn cho Ban giám đốc về việc tuân thủ các chính sách/quy trình;
TG VINA ARKS
Đồng Nai
6.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán.
 • Mô tả công ty One of the world’s most successful automotive brands.
 • KCN Long Bình, Biên Hòa.
TG VINA ARKS
Đồng Nai
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Làm việc với nhà phân phối (công việc chính).
 • Phiên dịch giữa người Nhật và nhân viên, công nhân, dịch tài liệu.
 • Mô tả công ty Công ty sản xuất của Nhật Bản.