Create your CV - It only takes a few seconds

Tài Chính jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 16 jobs
NIC's Client
Đồng Nai
 • Together with the BOD, the Senior Financial Analyst will be responsible for company’s investment opportunities assessments.
 • +84-8 3824 4988 (ext 213).
NIC's Client
Đồng Nai
 • Together with the BOD, the Senior Financial Analyst will be responsible for company’s investment opportunities assessments.
 • +84-8 3824 4988 (ext 213).
NIC's Client
Đồng Nai
 • Chuẩn bị các báo cáo tài chính và các báo cáo khác để tóm tắt và giải thích tình hình tài chính của công ty hiện tại và dự án đã được phê duyệt.
NIC's Client
Đồng Nai
10.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một năm
 • Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.
 • Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và…
NIC's Client
Đồng Nai
 • Cơ cấu chức, mục tiêu, phương pháp hoạt động, nguồn tài chính, khả năng tài chính.
 • Hiểu và nắm vững quan điểm và chiến lược kinh doanh của công ty.
NIC's Client
Đồng Nai
 • Cập nhật và cung cấp thông tin về sản phẩm, giá cả, chính sách bán hàng cho khách hàng.
 • Xây dựng & phát triển mối quan hệ tốt với khách hàng tại khu vực miền…
NIC's Client
Đồng Nai
 • Cơ cấu chức, mục tiêu, phương pháp hoạt động, nguồn tài chính, khả năng tài chính.
 • Hiểu và nắm vững quan điểm và chiến lược kinh doanh của công ty.
NIC's Client
Đồng Nai
 • Cơ cấu chức, mục tiêu, phương pháp hoạt động, nguồn tài chính, khả năng tài chính.
 • Hiểu và nắm vững quan điểm và chiến lược kinh doanh của công ty.
NIC's Client
Đồng Nai
 • Cơ cấu chức, mục tiêu, phương pháp hoạt động, nguồn tài chính, khả năng tài chính.
 • Hiểu và nắm vững quan điểm và chiến lược kinh doanh của công ty.
NIC's Client
Đồng Nai
 • Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp.
 • Thu thập thông tin và viết các báo cáo phân tích:
 • Phân tích kinh tế vĩ mô.
 • Phân tích đối thủ cạnh tranh.