Tài Chính jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 202 jobs
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
 • Tham gia xây dựng kế hoạch tài chính hợp nhất của Tập đoàn trong từng năm tài chính;
 • 5 năm ở vị trí Kế toán trưởng, Trưởng phòng tài chính, Giám Đốc tài chính…
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có kiến thức về Quản trị, Tài Chính có tầm nhìn bao quát về công việc.
 • Trợ Lý Chiến Lược Tổng Giám Đốc (Tài Chính) - HCM.
 • Đề xuất giải pháp thực hiện cho TGĐ.
NIC's Client
Hà Nội
 • Chỉ đạo trong lĩnh vực tài chính, nghiệp vụ tài chính, kế toán, kiểm soát tài chính toàn Công ty.
 • Tổ chức triển khai thực hiện hệ thống quản lý tài chính, đầu…
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lập kế hoạch tài chính 5 năm.
 • Tài chính, Kinh tế và kế toán:
 • Xét duyệt và theo dõi kế hoạch tài chính.
 • Phó Tổng Giám Đốc Tài Chính (Bất Động Sản).
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Biên tập viên mảng tài chính.
 • Biên tập viên mảng tài chính.
 • Có kiến thức và kinh nghiệm trong biên tập mảng tài chính.
 • +84-8 3824 4988 (ext 209).
NIC's Client
Hà Nội
 • Giám Đốc Đầu Tư Tài Chính.
 • Hoạch định chiến lược tài chính của Doanh nghiệp.
 • Có kiến thức rộng về Tài chính quốc tế, tín dụng, ngân hàng.
NIC's Client
Hà Nội
 • Assist in formulating the company's future direction and strategies;
 • Develop financial and tax strategies;
 • Manage the capital request and budgeting processes;
NIC's Client
Quảng Ngãi
 • Managing all financial and accounting operations.
 • Coordinating and directing the preparation of the budget and financial forecasts and report variances.
NIC's Client
Bình Dương
 • Số 140, đường số 1, khu Trung tâm hành chính Dĩ An, khu phố Nhị Đồng 2, P.
 • Giờ hành chính, từ Thứ 2 đến Thứ 6 (chỉ làm việc vào Thứ 7 khi có yêu cầu từ cấp quản…
NIC's Client
Hà Nam +1 location
 • Xây dựng chính sách lưu giữ và thu hút nhân tài.
 • Quản trị hành chính nhân sự:
 • Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự.
 • Quản trị nhân viên và quản trị nhân tài.