Tài Chính jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Thành phố Hồ Chí Minh (undo) HD Bank (undo) undo all
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 37 jobs
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành Kinh tế, Kế toán, Tài chính, Ngân hàng, QTKD, Tiếng Anh thương mại...
 • Hạch toán thu vốn - lãi vay… Thu phí dịch vụ từ tài…
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
 • Nghiên cứu thị trường, khảo sát và dự thảo chính sách:
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
 • Chính trực, đáng tin cậy.
 • Kỹ năng đọc, phân tích và tổng hợp tài liệu.
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
 • Có kiến thức pháp luật vững vàng, đặc biệt liên quan tới lĩnh vực Tài chính,…
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thẩm định giá, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
 • Thẩm định pháp lý của tài sản;
 • Thành thạo vi tính văn phòng.
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
 • Chính trực, đáng tin cậy.
 • Giấy đề nghị giải chấp tài sản;
 • Tự tin và sáng tạo.
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chính trực, đáng tin cậy.
 • Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp như kinh tế, tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ…
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
 • Chính trực, đáng tin cậy.
 • Thu thập thông tin thị trường, chính sách của NHNN, ……
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Cung cấp cho khách hàng những giải pháp tài chính và phi tài chính phù hợp.
 • Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Sản phẩm huy động, cho vay, dịch vụ tài khoản,….
 • Ghi nhận phản hồi của khách hàng, đề xuất ý kiến xây dựng sản phẩm, dịch vụ, chính sách khách hàng.
Overall, how relevant are these jobs?