Tài Chính jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Hà Nội (undo) HD Bank (undo) undo all
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 23 jobs
HD Bank
Hà Nội
 • Đề xuất chính sách nhân sự, tiền lương, kỷ luật… các nhân sự thuộc HUB được phân công phụ trách.
 • Đảm bảo hoàn thành các công việc của HUB được giao phụ trách.
HD Bank
Hà Nội
 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành Kinh tế, Kế toán, Tài chính, Ngân hàng, QTKD, tiếng Anh thương mại...
 • Hạch toán thu vốn - lãi vay… Thu phí dịch vụ từ tài…
HD Bank
Hà Nội
 • Khối ngành Kinh tế (Kinh tế, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính, ngân hàng...).
 • Sản phẩm huy động, cho vay, dịch vụ tài khoản,….
HD Bank
Hà Nội
 • Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
 • Nắm vững chính sách và quy trình nghiệp vụ khách hàng cá nhân:
HD Bank
Hà Nội
 • Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
 • Chính trực, đáng tin cậy.
 • Kỹ năng đọc, phân tích và tổng hợp tài liệu.
HD Bank
Hà Nội
 • Có kiến thức sâu về Phân tích tài chính doanh nghiệp, thẩm định dự án đầu tư.
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành như Kinh Tế, Tài Chính, Ngân Hàng,…
HD Bank
Hà Nội
 • Có kinh nghiệm tối thiểu 02 năm làm sale ở lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm.
 • Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Tài chính - ngân hàng, Quản trị kinh…
HD Bank
Hà Nội
 • Ngân hàng, Tài chính, Bảo hiểm, Bất động sản….
 • Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Tài chính - ngân hàng, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành khác có liên…
HD Bank
Hà Nội
 • Chính trực, đáng tin cậy.
 • Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp như kinh tế, tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ…
HD Bank
Hà Nội
 • Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
 • Tham gia xây dựng, hỗ trợ triển khai chính sách, quy chế, quy định,…