Create your CV - It only takes a few seconds

Tài Chính jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 15 jobs
HD Bank
Đồng Nai
 • Tài chính, Ngân hàng, Hành chính - Thư ký, Nhân sự hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
 • Chính trực, đáng tin cậy.
 • Kỹ năng đọc, phân tích và tổng hợp tài liệu.
HD Bank
Đồng Nai
 • Chính trực, đáng tin cậy.
 • Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh, Kế toán, Kiểm toán ...hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
 • Thành thạo vi tính văn phòng.
HD Bank
Đồng Nai
 • Kỹ năng đọc, phân tích, tổng hợp tài liệu.
 • Hiểu biết đầy đủ các quy định nghiệp vụ của HDBank về tín dụng, pháp lý khách hàng và tài sản đảm bảo.
HD Bank
Đồng Nai
 • Kinh nghiệm bán hàng (ưu tiên kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính).
 • Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh hoặc các…
HD Bank
Đồng Nai
 • Ưu tiên tốt nghiệp ngành Luật, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh,...
 • Kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của bản chính hồ sơ tài sản bảo đảm.
HD Bank
Đồng Nai
 • Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
 • Theo dõi, lập, triển khai, thực hiện chính sách hậu mãi đối với KHCN, các…
HD BANK
Đồng Nai
 • 2 Ngày trước # Bạn đang xem tin việc làm TRỢ LÝ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN trong ngành Bán hàng / Kinh doanh, Bảo hiểm, Bán hàng và Kênh phân phối, Chiến lược…
HD BANK
Đồng Nai
 • Thẩm định giá, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
 • Thẩm định pháp lý của tài sản;
 • Không Yêu Cầu MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
HD Bank
Đồng Nai
 • Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
 • Chính trực, đáng tin cậy.
 • Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm về bán hàng (ưu tiên…
HD BANK
Đồng Nai
 • 2 Ngày trước # Bạn đang xem tin việc làm TRỢ LÝ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP trong ngành Bán hàng / Kinh doanh, Bảo hiểm, Bán hàng và Kênh phân phối, Dịch vụ…
Overall, how relevant are these jobs?