Create your CV - It only takes a few seconds

Tài Chính jobs

Sort by: relevance - date
Page 4 of 150 jobs
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh +2 locations
 • Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
 • Chính trực, đáng tin cậy.
 • Giấy đề nghị giải chấp tài sản;
 • Tự tin và sáng tạo.
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Cung cấp cho khách hàng những giải pháp tài chính và phi tài chính phù hợp.
 • Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng hoặc các nghiệp vụ tương đương.
 • Kỹ năng đọc, phân tích và tổng hợp tài liệu và soạn thảo văn bản.
HD Bank
Quảng Bình +1 location
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế, kế toán và các ngành có liên quan.
 • Tham mưu cho Phó giám đốc phụ trách kinh doanh các chính sách,…
HD Bank
Quảng Bình +4 locations
 • Tài chính, Ngân hàng, QTKD, Kế toán,….
 • Tiền gởi, Vay vốn, Tài khoản thanh toán, Ngân hàng điện tử, Quản lý tiền mặt,….
 • Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.
HD Bank
Sơn La +3 locations
 • Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
 • Đảm bảo sự chính xác về số liệu kế toán, quy trình QL&HTTD tại Chi nhánh.
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính.
 • Chuẩn bị các thông tin, tài liệu cho PTGĐ làm việc với các cơ quan Nhà nước, Bộ ban ngành và…
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
 • Xây dựng văn bản và chính sách liên quan đến quản lý hoạt động kinh doanh của…
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
 • Chính trực, đáng tin cậy.
 • Thu thập thông tin thị trường, chính sách của NHNN, ……
HD Bank
Đồng Nai +2 locations
 • Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm bán hàng (ưu tiên kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính).
 • Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh…