Create your CV - It only takes a few seconds

Tài Chính jobs

Sort by: relevance - date
Page 3 of 163 jobs
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh +2 locations
 • Sản phẩm huy động, cho vay, dịch vụ tài khoản,….
 • Ghi nhận phản hồi của khách hàng, đề xuất ý kiến xây dựng sản phẩm, dịch vụ, chính sách khách hàng.
HD Bank
Bà Rịa - Vũng Tàu +2 locations
 • Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
 • Theo dõi, lập, triển khai, thực hiện chính sách hậu mãi đối với KHCN, các…
HD Bank
Gia Lai +4 locations
 • Chính trực, đáng tin cậy.
 • Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp như kinh tế, tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ…
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
 • Có kiến thức pháp luật vững vàng, đặc biệt liên quan tới lĩnh vực Tài chính,…
HD Bank
Bà Rịa - Vũng Tàu +3 locations
 • Sản phẩm huy động, cho vay, dịch vụ tài khoản,….
 • Sau 03 tháng sẽ lên thẳng chuyên viên chính thức.
 • Bình Phước, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Ninh.
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chính trực, đáng tin cậy.
 • Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp như kinh tế, tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ…
HD BANK
Bình Dương
 • Khối ngành Kinh tế (Kinh tế, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính, ngân hàng...).
 • Sản phẩm huy động, cho vay, dịch vụ tài khoản,….
HD BANK
Bình Thuận
 • Sản phẩm huy động, cho vay, dịch vụ tài khoản,….
 • Chúng tôi luôn cố gắng đưa tin tức tuyển dụng nhanh và chính xác nhất cho bạn.
HD Bank
Sơn La
 • Chính trực, đáng tin cậy.
 • Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp như kinh tế, tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ…
HD BANK
Bình Dương
 • Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
 • Chính trực, đáng tin cậy.
 • Chúng tôi luôn cố gắng đưa tin tức tuyển dụng nhanh…