Create your CV - It only takes a few seconds

Tài Chính jobs

Sort by: relevance - date
Page 2 of 188 jobs
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
 • Nghiên cứu thị trường, khảo sát và dự thảo chính sách:
HD Bank
Hà Nội +4 locations
 • Đề xuất chính sách nhân sự, tiền lương, kỷ luật… các nhân sự thuộc HUB được phân công phụ trách.
 • Đảm bảo hoàn thành các công việc của HUB được giao phụ trách.
HD Bank
Đồng Nai +3 locations
 • Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm bán hàng (ưu tiên kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính).
 • Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh…
HD Bank
Tiền Giang
 • Chính trực, đáng tin cậy.
 • Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp như kinh tế, tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ…
HD Bank
Sơn La
 • Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
 • Có kiến thức pháp luật vững vàng, đặc biệt liên quan tới lĩnh vực Tài chính,…
HD Bank
Quảng Ninh +1 location
 • Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Tài chính - ngân hàng, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.
 • Giám sát định kỳ tài sản bảo đảm;
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Cung cấp cho khách hàng những giải pháp tài chính và phi tài chính phù hợp.
 • Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
HD Bank
Sơn La
 • Kỹ năng đọc, phân tích, tổng hợp tài liệu.
 • Hiểu biết đầy đủ các quy định nghiệp vụ của HDBank về tín dụng, pháp lý khách hàng và tài sản đảm bảo.
HD Bank
Đồng Nai +2 locations
 • Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
 • Chính trực, đáng tin cậy.
 • Xếp hạng tài sản bảo đảm;
 • Lập báo cáo thẩm định;
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tốt nghiệp từ Đại học trở lên chuyên ngành Luật, tài chính ngân hàng, kinh tế.
 • 1.Chịu trách nhiệm nhắc nợ, đôn đốc nợ các hồ sơ chậm trả từ 30 ngày đến 90 ngày.