Create your CV - It only takes a few seconds

Tài Chính jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 155 jobs
HD Bank
Ninh Thuận +3 locations
 • Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
 • Chính trực, đáng tin cậy.
 • Trách nhiệm chính và yêu cầu về kết quả:
HD Bank
Quảng Bình +12 locations
 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành Kinh tế, Kế toán, Tài chính, Ngân hàng, QTKD, tiếng Anh thương mại...
 • Hạch toán thu vốn - lãi vay… Thu phí dịch vụ từ tài…
HD Bank
Quảng Bình +3 locations
 • Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
 • Chính trực, đáng tin cậy.
 • Kỹ năng đọc, phân tích và tổng hợp tài liệu.
HD Bank
Hà Nội
 • Kinh tế,Tài chính, Ngân hàng, Ngoại thương, Quản trị Kinh doanh, Marketting hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
 • Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành:
HD Bank
Quảng Bình +4 locations
 • Tài chính, Ngân hàng, QTKD, Kế toán,….
 • Tiền gởi, Vay vốn, Tài khoản thanh toán, Ngân hàng điện tử, Quản lý tiền mặt,….
 • Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.
HD Bank
Quảng Bình +2 locations
 • Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng các chuyên ngành Tài chính - ngân hàng, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.
 • Thu thập hồ sơ tín dụng;
HD Bank
Hà Nội
 • Kinh tế,Tài chính, Ngân hàng, Ngoại thương, Quản trị Kinh doanh, Marketting hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
 • Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành:
HD Bank
Hà Nội
 • Xây dựng các quy trình chính sách phù hợp với Vùng/Miền.
 • Kinh tế,Tài chính, Ngân hàng, Ngoại thương, Quản trị Kinh doanh, Marketting hoặc chuyên môn nghiệp vụ…
HD Bank
Thái Nguyên +3 locations
 • Chính trực, đáng tin cậy.
 • Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp như kinh tế, tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ…
HD Bank
Vĩnh Long
 • Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
 • Có kiến thức pháp luật vững vàng, đặc biệt liên quan tới lĩnh vực Tài chính,…
HD Bank
Hà Nội +1 location
 • Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
 • Nắm vững chính sách và quy trình nghiệp vụ khách hàng cá nhân:
HD Bank
Cần Thơ +2 locations
 • Chính trực, đáng tin cậy.
 • Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp như kinh tế, tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ…
HD Bank
Đồng Nai
 • Kỹ năng đọc, phân tích, tổng hợp tài liệu.
 • Hiểu biết đầy đủ các quy định nghiệp vụ của HDBank về tín dụng, pháp lý khách hàng và tài sản đảm bảo.
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chính trực, đáng tin cậy.
 • Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp như kinh tế, tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ…
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Cung cấp cho khách hàng những giải pháp tài chính và phi tài chính phù hợp.
 • Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.