Create your CV - It only takes a few seconds

Tài Chính jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 164 jobs
HD Bank
Đồng Nai
 • Tài chính, Ngân hàng, Hành chính - Thư ký, Nhân sự hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
 • Chính trực, đáng tin cậy.
 • Kỹ năng đọc, phân tích và tổng hợp tài liệu.
HD Bank
Ninh Thuận +4 locations
 • Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
 • Chính trực, đáng tin cậy.
 • Trách nhiệm chính và yêu cầu về kết quả:
HD Bank
Hà Nội +13 locations
 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành Kinh tế, Kế toán, Tài chính, Ngân hàng, QTKD, tiếng Anh thương mại...
 • Hạch toán thu vốn - lãi vay… Thu phí dịch vụ từ tài…
HD Bank
Ninh Thuận +1 location
 • Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
 • Có kiến thức pháp luật vững vàng, đặc biệt liên quan tới lĩnh vực Tài chính,…
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
 • Nghiên cứu thị trường, khảo sát và dự thảo chính sách:
HD Bank
Quảng Bình +3 locations
 • Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
 • Chính trực, đáng tin cậy.
 • Kỹ năng đọc, phân tích và tổng hợp tài liệu.
HD Bank
Đồng Tháp +2 locations
 • Ưu tiên tốt nghiệp ngành Luật, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương….
 • Hồ sơ tài sản bảo đảm;
 • Hồ sơ nguồn trả nợ;
HD Bank
Đồng Nai +1 location
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế, kế toán và các ngành có liên quan.
 • Tham mưu cho Phó giám đốc phụ trách kinh doanh các chính sách,…
HD Bank
Đồng Nai +4 locations
 • Kinh nghiệm bán hàng (ưu tiên kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính).
 • Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh hoặc các…
HD Bank
Đồng Nai
 • Kỹ năng đọc, phân tích, tổng hợp tài liệu.
 • Hiểu biết đầy đủ các quy định nghiệp vụ của HDBank về tín dụng, pháp lý khách hàng và tài sản đảm bảo.