Create your CV - It only takes a few seconds

Tài Chính jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs

PHÓ GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY new

DOJI
Hà Nội
  • Chịu trách nhiệm chính trước Ban TGĐ về các nội dung báo cáo, số liệu báo cáo của Nhà máy.
  • Toàn thời gian cố định.
  • KHÁI QUÁT CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ.

GIÁM SÁT BÁN LẺ MIỀN BẮC

DOJI
Hà Nội
  • Tiếp nhận, triển khai và giám sát các chương trình, chính sách bán hàng theo kế hoạch kinh doanh từ Giám đốc Bán lẻ Miền và Ban Lãnh đạo Tập đoàn;
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email