Tài Chính jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Đồng Nai (undo) CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE (undo) undo all
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 16 jobs
CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Đồng Nai
16.000.000 - VNĐ23.000.000 VNĐ một tháng
 • Đồng phục đi làm (Vào chính thức).
 • Thưởng 2 - 4 tháng lương vào tháng 4 hàng năm ( đánh giá tăng lương thưởng năm tài chính ).
 • 16 - 23 Triệu Vnđ Kinh nghiệm:
CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Đồng Nai
10.000.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
 • Chúng tôi luôn cố gắng đưa tin tức tuyển dụng nhanh và chính xác nhất cho bạn.
 • ➢ Nhơn Trạch Đồng Nai, Việt Nam - Nhơn Trạch (Đồng Nai) Mức lương:
CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Đồng Nai
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
 • Chúng tôi luôn cố gắng đưa tin tức tuyển dụng nhanh và chính xác nhất cho bạn.
CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Đồng Nai
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
 • Chúng tôi luôn cố gắng đưa tin tức tuyển dụng nhanh và chính xác nhất cho bạn.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:
CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Đồng Nai
11.000.000 - VNĐ16.000.000 VNĐ một tháng
 • Chúng tôi luôn cố gắng đưa tin tức tuyển dụng nhanh và chính xác nhất cho bạn.
 • ➢ Nhơn Trạch Đồng Nai, Việt Nam - Nhơn Trạch (Đồng Nai) Mức lương:
CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Đồng Nai
8.000.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
 • Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
 • Chúng tôi luôn cố gắng đưa tin tức tuyển dụng nhanh và chính xác nhất cho bạn.
CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Đồng Nai
14.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Đồng phục đi làm (Vào chính thức).
 • Thưởng 2 - 4 tháng lương vào tháng 4 hàng năm ( đánh giá tăng lương thưởng năm tài chính ).
 • 14 - 20 Triệu Vnđ Kinh nghiệm:
CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Đồng Nai
11.000.000 - VNĐ13.000.000 VNĐ một tháng
 • Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
 • Chúng tôi luôn cố gắng đưa tin tức tuyển dụng nhanh và chính xác nhất cho bạn.
CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Đồng Nai
12.000.000 - VNĐ23.000.000 VNĐ một tháng
 • Đồng phục đi làm (Vào chính thức).
 • Thưởng 2 - 4 tháng lương vào tháng 4 hàng năm ( đánh giá tăng lương thưởng năm tài chính ).
 • 12 - 23 Triệu Vnđ Kinh nghiệm:
CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Đồng Nai
12.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Đồng phục đi làm (Vào chính thức).
 • Thưởng 2 - 4 tháng lương vào tháng 4 hàng năm ( đánh giá tăng lương thưởng năm tài chính ).
 • 12 - 20 Triệu Vnđ Kinh nghiệm: