Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 1,177 jobs
Hà Nội
 • What impact will you make?At Deloitte, we offer a unique and exceptional career experience to inspire and empower talents like you to make an impact that…
Kova Paint
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nam/Nữ, tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp, Kế Toán Kiểm Toán...
 • Hỗ trợ thực tập, có cơ hội trở thành nhân viên chính thức.
 • 1/ MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
FPT Securities
Hà Nội
 • Hỗ trợ công tác hành chính dưới sự phân công & giám sát của NV Hành chính;
 • Được đào tạo, hướng dẫn các kỹ năng, công việc thuộc bộ phận Hành chính;
Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD)
Hà Nội
 • Các công việc khác hỗ trợ phòng Tài chính – Hành chính (khi cần).
 • Hỗ trợ chuẩn bị báo cáo tài chính.
 • Hỗ trợ các công việc Tài chính – Kế toán như:
GRC
Hà Nội
 • Finance and Admin Support Intern.
 • The German Red Cross (GRC) is part of the worldwide Red Cross and Red Crescent Movement assisting victims of conflict and…
Synnex FPT
Hà Nội
 • Hỗ trợ công việc hành chính, văn phòng.
 • Sinh viên năm cuối hoặc vừa mới tốt nghiệp các trường Đại học chuyên ngành hành chính, công đoàn.
 • Nữ tuổi từ 21 - 25.
Synnex FPT
Hà Nội
 • Sinh viên năm cuối hoặc vừa mới tốt nghiệp các trường Đại học chuyên ngành hành chính, công đoàn.
 • Hỗ trợ các công việc hành chính, văn phòng (Đóng dấu, soạn…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • A career in our Corporate Finance practice, within Deals Corporate Finance services, will provide you the opportunity to deliver innovative deal solutions to…
VNTRIP
Việt Nam
 • Có cơ hội cao trở thành nhân viên chính thức.
 • Viết Test case/Checklist theo tài liệu yêu cầu và thực hiện test.
 • Yêu thích công việc test.
FPT Securities
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Được đào tạo kiến thức chuyên môn của Phòng tư vấn tài chính doanh nghiệp.
 • Sinh viên năm cuối (hoặc đã tốt nghiệp) các trường đại học chuyên ngành Tài chính,…