Create your CV - It only takes a few seconds

Synnex Fpt jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Quản lý sản phẩm

Synnex FPT
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Tập hợp kế hoạch bán hàng phân phối sản phẩm CNTT (dòng Gaming) từ các cán bộ kinh doanh.
  • Lên kế hoạch đặt hàng định kỳ các sản phẩm CNTT (dòng Gaming).
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email