Synnex Fpt jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 15 jobs
Synnex FPT
Hà Nội
 • Được tham gia các hoạt động của Công ty và tập đoàn FPT.
 • 01 – Làm việc tại Hà nội.
 • Hỗ trợ công việc hành chính, văn phòng.
 • Nữ tuổi từ 21 - 25.
Synnex FPT
Hà Nội
 • Hỗ trợ các công việc hành chính, văn phòng (Đóng dấu, soạn thảo văn bản, hỗ trợ tổ chức các hoạt động của công ty,..).
 • Nữ, tuổi từ 21 - 25.
Synnex FPT
Hà Nội
 • Hỗ trợ công việc hành chính, văn phòng, chuẩn bị hồ sơ mua hàng.
 • Các công việc khác khi được phân công.
 • Thực tập fulltime (tối thiểu 3 tháng).
Synnex FPT
Hà Nội
 • Được tham gia các hoạt động của Công ty và tập đoàn FPT.
 • Hỗ trợ lập phiếu nhập, phiếu xuất kho.
 • Hỗ trợ lập hóa đơn bán hàng.
 • Hỗ trợ lập báo cáo hàng hóa.
Synnex FPT
Hà Nội
 • Hỗ trợ thực hiện các công việc thuộc mảng Tuyển dụng:
 • + Xây dựng thông báo tuyển dụng và đăng tin tại các trang phù hợp.
 • + Làm báo cáo tuyển dụng.
Synnex FPT
Hà Nội
 • Được tham gia các hoạt động của Công ty và tập đoàn FPT.
 • 02 (01 Nam, 01 Nữ) – Làm việc tại Hà nội.
 • Hỗ trợ công việc hành chính, văn phòng của phòng kinh doanh.
Synnex FPT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của Công ty FPT.
 • Được sắp xếp địa điểm & trang bị máy tính làm việc.
 • Sinh viên thực tập chuyên ngành mạng máy tính.
Synnex FPT
Hà Nội
 • Được tham gia các hoạt động của Công ty và tập đoàn FPT.
 • Hỗ trợ thực hiện các công việc thuộc mảng Tuyển dụng:
 • + Thu nhập, quản lý database hồ sơ ứng viên.
Synnex FPT
Hà Nội
Easily apply
 • Được tham gia các hoạt động của Công ty và tập đoàn FPT.
 • Hỗ trợ công tác cho phòng Marketing.
 • Hỗ trợ biên tập và quản lý các thông tin trên các trang mạng xã…

We have removed 6 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds