Create your CV - It only takes a few seconds

Syncmold Việt Nam jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 4 jobs

Nhân Viên Kho

CÔNG TY TNHH SYNCMOLD VIỆT NAM
Hà Nam
 • CÔNG TY TNHH SYNCMOLD VIỆT NAM.
 • Nhà xưởng số 9-10, KCN Đồng Văn II , Huyện Duy Tiên , Hà Nam, Việt Nam.
 • Nhà xưởng số 9-10, KCN Đồng Văn II , Huyện Duy Tiên , Hà…

Nhân Viên Sản Xuất Điện Tử

CÔNG TY TNHH SYNCMOLD VIỆT NAM
Hà Nam
 • CÔNG TY TNHH SYNCMOLD VIỆT NAM.
 • Nhà xưởng số 9-10, KCN Đồng Văn II , Huyện Duy Tiên , Hà Nam, Việt Nam.
 • Nhà xưởng số 9-10, KCN Đồng Văn II , Huyện Duy Tiên , Hà…

Nhân Viên QA/QC

CÔNG TY TNHH SYNCMOLD VIỆT NAM
Hà Nam
 • CÔNG TY TNHH SYNCMOLD VIỆT NAM.
 • Nhà xưởng số 9-10, KCN Đồng Văn II , Huyện Duy Tiên , Hà Nam, Việt Nam.
 • Nhà xưởng số 9-10, KCN Đồng Văn II , Huyện Duy Tiên , Hà…

Nhân Viên IT

CÔNG TY TNHH SYNCMOLD VIỆT NAM
Hà Nam
 • CÔNG TY TNHH SYNCMOLD VIỆT NAM.
 • Nhà xưởng số 9-10, KCN Đồng Văn II , Huyện Duy Tiên , Hà Nam, Việt Nam.
 • Nhà xưởng số 9-10, KCN Đồng Văn II , Huyện Duy Tiên , Hà…
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email