Create your CV - It only takes a few seconds

Sx-tm Thép Tây Nam jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Nhân viên điện trung thế

Tnhh Sx-Tm Thép Tây Nam
Long An
  • Vận hành lưới điện và các thiết bị mang điện trung thế trong nhà máy Thép.
  • Các công việc liên quan đến điện tử ứng dụng, cơ khí...
» Create your CV - It only takes a few seconds