Create your CV - It only takes a few seconds

Siêu Thị Coopmart 04/02/2020 jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Nhân Viên Bảo Trì

Siêu Thị Coopmart 04/02/2020
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Kiểm tra, đảm bảo vận hành an toàn các trang thiết bị tại siêu thị.
  • Thực hiện bảo trì các trang thiết bị của siêu thị theo kế hoạch được phân công.
» Create your CV - It only takes a few seconds