Create your CV - It only takes a few seconds

Shri Restaurant & Lounge Dv Dep Concepts jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs
SHRI RESTAURANT & LOUNGE - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ...
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
  • Shri Restaurant & Lounge - Công Ty CP DV Dep Concepts đang cần tuyển 5 nhân sự với hình thức làm việc:
  • 7 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Lễ Tân Nhà Hàng…
SHRI RESTAURANT & LOUNGE - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ...
Thành phố Hồ Chí Minh
25.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
  • Shri Restaurant & Lounge - Công Ty CP DV Dep Concepts đang cần tuyển 2 nhân sự với hình thức làm việc:
  • HCM trong ngành Luật/Pháp lý, Bất động sản được tuyển…
SHRI RESTAURANT & LOUNGE - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ...
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
  • Shri Restaurant & Lounge - Công Ty CP DV Dep Concepts đang cần tuyển 1 nhân sự với hình thức làm việc:
  • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Pháp Lý Dự Án Bất…
» Create your CV - It only takes a few seconds