Create your CV - It only takes a few seconds
Page 5 of 172 jobs
SHR Việt nam
Đồng Nai
 • Our client is a manufacturing company, now is looking for a HR Manager working in Dong Nai as detail:
 • Set up recruitment strategies and plans.
SHR Việt nam
Hà Nội
 • Our client is a manufacturing company, now is looking for a Senior QA Engineer working in Ha Noi as detail:
 • Implement corrective actions based on customers’ s…
Công ty TNHH SHR Việt nam
Hà Nội
 • Responsible for managing the Northern agencies and developing market.
 • Give supporting for the agencies and customers.
 • Company trip once a year + Joining party.
SHR Việt nam
Hải Phòng
 • Our client is a manufacturing, now is looking for a HR Recruiter working in Hai Phong , as detail:
 • Carry out interviews with candidates.
SHR Việt nam
Hải Phòng
 • Our client is a manufacturing company, now is looking for a SMT Engineer working in Hai Phong as detail:
 • Operate and manage production in department.
SHR Việt nam
Bình Dương
 • Our client is a manufacturing company, now is looking for a SMT Production Supervisor working in Binh Duong as detail:
 • Maintain good relations among employees.
SHR Việt nam
Hà Nội
 • CV bằng tiếng Việt hoặc tiếng Hàn.
 • Quản lý các nhà cung cấp (nhà ăn, bảo vệ, xe bus, văn phòng phẩm, cơ sở hạ tầng...);
 • Làm việc nhân viên và các nhà thầu;
SHR Việt nam
Hải Dương
 • Our client is a big foreign manufacturing company, now is looking for a Security Management Manager working in Hai Duong province as detail:
SHR Việt nam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phụ trách công tác tuyển dụng, lọc hồ sơ, liên hệ phỏng vấn.
 • Chấm công cho nhân viên hàng ngày.
 • Báo cáo nhân lực định kỳ và các báo cáo liên quan.
SHR Việt nam
Hải Phòng
 • We are looking for a position “sales staff” for a big company in “Hai phong”as below:
 • Find, create, and follow database of new customers.