Shr Việt Nam jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Hải Dương (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 9 jobs
SHR Việt nam
Hải Dương
 • Our client is a manufacturing company, now is looking for a working at General Manager in Hai Duong province as detail :
 • Manage all fields of work in company.
SHR Việt nam
Hải Dương
 • Our client is a manufacturing company, now is looking for a Customers Development Supervisor working in Hai Duong as detail:
 • Convince customers to buy products.
SHR Việt nam
Hải Dương
 • Our client is a manufacturing company, now is looking for a HR Staff working in Hai Duong as detail:
 • Have responsible for recruitment as plan.
SHR Việt nam
Hải Dương
 • Our client is a big foreign manufacturing company, now is looking for a Security Management Manager working in Hai Duong province as detail:
SHR Việt nam
Hải Dương
 • Hiện nay, khách hàng của chúng tôi có yêu cầu tuyển dụng Nhân viên thiết kể mẫu Gerber tại Hải Dương, chi tiết như sau:;
 • Sử dụng tốt phần mềm Gerber;
SHR Việt nam
Hải Dương
 • Khách hàng của chúng tôi là một công ty sản xuất cần tuyển vị trí Phó giám sát bảo dưỡng, sửa chữa khuôn làm việc tại Hải Dương, công việc chi tiết như sau:
SHR Việt nam
Hải Dương
 • Khách hàng của chúng tôi là một công ty sản xuất cần tuyển vị trí Kỹ sư sửa chữa, bảo dưỡng máy ép nhựa làm việc tại Hải Dương, công việc chi tiết như sau:
SHR Việt nam
Hải Dương
 • Khách hàng của chúng tôi là một công ty sản xuất, cần tuyển vị trí Sales Engineer làm việc tại Hải Dương, công việc chi tiết như sau:
SHR Việt nam
Hải Dương
 • Khách hàng của chúng tôi là một công ty sản xuất cần tuyển vị trí Kỹ sư QC làm việc tại Hải Dương, công việc chi tiết như sau:
 • Kiểm soát quy trình sản xuất.
» Create your CV - It only takes a few seconds