Create your CV - It only takes a few seconds

Shr Việt Nam jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs

Nhân Viên R&D (15 triệu; Đồng Nai)

SHR Việt nam
Đồng Nai
  • Nghiên cứu và phát triển sản phẩm Mực in/ Màng bao bì thoáng- kín khí;
  • Tham gia hỗ trợ nghiên cứu nhu cầu sản phẩm theo định hướng cụ thể của Công ty...;

Tổ trưởng phòng khuôn đúc (Tiếng Nhật; Tiếng Anh; Lương thoả...

SHR Việt nam
Đồng Nai
  • Có kinh nghiệm quản lý con người (Có thể lên kế hoạch công việc cụ thể cho các thành viên trong bộ phận, theo dõi tiến độ thực hiện của mọi người,…).
» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email