Scb jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 4 of 93 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện quản lý, chăm sóc, khai thác và bán chéo trên danh mục khách hàng Ưu Tiên được đơn vị phân công.
 • Triển khai các hoạt động chăm sóc khách hàng Ưu tiên,…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng sử dụng phần mềm giao dịch của SCB.
 • Thực hiện công tác hạch toán khác theo quy định của SCB.
 • Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ tại Đơn…
Công Ty TNHH TP - Job
Bắc Ninh
 • Phòng giao dịch/chi nhánh của ngân hàng SCB (bố trí phù hợp nơi ở ứng viên).
 • Làm việc tại quầy giao dịch hệ thống Ngân hàng SCB theo địa điểm được phân công, hệ…
Công Ty TNHH TP - Job
Vũng Tàu
 • Làm việc tại quầy giao dịch hệ thống Ngân hàng SCB theo địa điểm được phân công, hệ thống chi nhánh và PGD của Ngân hàng SCB tại Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa -…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phúc lợi đa dạng cho cả CBNV của SCB và người thân.
 • Tìm kiếm và tư vấn cho khách hàng về sản phẩm tín dụng của SCB.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Triển khai việc xây dựng các kịch bản kiểm tra sức chịu đựng của SCB đối với rủi ro thị trường để đánh giá khả năng chịu đựng cực điểm của SCB đối với rủi ro…
Ðà Nẵng
 • Tìm kiếm và khai thác, tiếp thị bán các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng của SCB.
 • Thực hiện các chương trình, sự kiện quảng cáo cho các sản phẩm dịch vụ của SCB.
Vũng Tàu
 • Tìm kiếm và khai thác, tiếp thị bán các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng của SCB.
 • Thực hiện các chương trình, sự kiện quảng cáo cho các sản phẩm dịch vụ của SCB.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện việc xây dựng kế hoạch ngân sách của toàn hàng và các đơn vị.
 • Thực hiện điều chỉnh kế hoạch ngân sách của toàn hàng và các đơn vị.
Ngân hàng TM Sài Gòn SCB
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • Hội sở NH SCB 242 Cống Quỳnh, P.
 • BHYT & BH riêng cho nhân viên SCB.
 • Ký hợp đồng chính thức với SCB, là nhân viên SCB, không phải công ty “outsource”, không ký…