Scb jobs

Sort by: relevance - date
Page 3 of 94 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ensure that the appropriate leaders from the client and all relevant stakeholders from SCB are involved.
 • Display exemplary conduct and live by the Group’s and…
Ðà Nẵng
 • Tư vấn mở, quản lý tài khoản giao dịch của ngân hàng.
 • Thực hiện các nghiệp vụ kế toán và hạch toán giao dịch trên hệ thống core banking và các giao dịch phát…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện công tác tái thẩm định các hồ sơ cấp tín dụng vượt quyền phán quyết của các Đơn vị theo sự phân công của Giám đốc Tái thẩm định.
 • + Kỹ năng giao tiếp;
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đảm bảo tuân thủ chất lượng dịch vụ tại Đơn vị theo quy định của SCB nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tư vấn mở, quản lý tài khoản giao dịch của ngân hàng.
 • Thực hiện các nghiệp vụ kế toán và hạch toán giao dịch trên hệ thống core banking và các giao dịch phát…
Hà Nội
 • Kỹ năng sử dụng phần mềm giao dịch của SCB.
 • Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ tại Đơn vị theo quy định của SCB.
 • Giao dịch viên, Kế toán.
Hà Nội
 • Thực hiện thẩm định/tái thẩm định, phê duyệt đề xuất/phê duyệt cấp tín dụng theo quy định SCB.
 • Xây dựng đính hướng hoạt động và kế hoạch kinh doanh của HUB theo…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Làm việc tại các Chi nhánh lớn và đặc thù của Ngân hàng SCB.
 • Được tham dự BHYT, BHXH và các chế độ ưu tiên khác của Ngân hàng SCB.
 • Cách thức nộp hồ sơ.
Hải Phòng
 • Kỹ năng sử dụng phần mềm giao dịch của SCB.
 • Thực hiện công tác hạch toán khác theo quy định của SCB.
 • Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ tại Đơn…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng sử dụng phần mềm giao dịch của SCB.
 • Thực hiện công tác hạch toán khác theo quy định của SCB.
 • Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ tại Đơn…