Scb jobs

Sort by: relevance - date
Page 2 of 101 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Prioritise for Finance and Credit regulatory reviews and any mandatory reviews per regulatory requirements to ensure SCB Vietnam’s compliance with local…
 • Responsible for working with the Global Account Manager (GAM) and, where relevant, the Regional Account Manager (RAM) to deliver the SCB network to our clients.
Công Ty TNHH TP - Job
Bình Định
 • Làm việc tại quầy giao dịch hệ thống Ngân hàng SCB theo địa điểm được phân công, hệ thống chi nhánh và PGD của Ngân hàng SCB tại Bình Định, Bình Thuận, Đà Nẵng,…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Solicit referrals from other parts of the SCB Group especially during periods of staff incentive promotional drives.
 • ASEAN & South Asia-Vietnam-Ho Chi Minh.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Must be certified (as prescribed for the role) by completing all relevant SCB e-assessments (once these are rolled out).
 • ASEAN & South Asia-Vietnam-Ho Chi Minh.
 • Tiếp đón, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, trực tiếp xử lý, thực hiện các giao dịch;
 • Tiếp cận, giới thiệu và bán sản phẩm dịch vụ ngân hàng;
 • Tư vấn cho khách hàng các sản phẩm, dịch vụ của SCB.
 • Mở và quản lý hồ sơ, tài khoản khách hàng giao dịch, theo dõi, kiểm tra và đảm bảo chính xác tính pháp lý,…
Ðà Nẵng
 • Tư vấn mở, quản lý tài khoản giao dịch của ngân hàng.
 • Thực hiện các nghiệp vụ kế toán và hạch toán giao dịch trên hệ thống core banking và các giao dịch phát…
Hải Phòng
 • Kỹ năng sử dụng phần mềm giao dịch của SCB.
 • Thực hiện công tác hạch toán khác theo quy định của SCB.
 • Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ tại Đơn…
TOLL VIETNAM
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Preparing payment vouchers through SCB straight to bank system.
 • Update the cash forecast / provide the details, reconciliation of bank account balances / cash…