Scb jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: SCB (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 57 jobs
 • Tiếp đón, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, trực tiếp xử lý, thực hiện các giao dịch;
 • Tiếp cận, giới thiệu và bán sản phẩm dịch vụ ngân hàng;
Vũng Tàu
 • Tư vấn mở, quản lý tài khoản giao dịch của ngân hàng.
 • Thực hiện các nghiệp vụ kế toán và hạch toán giao dịch trên hệ thống core banking và các giao dịch phát…
 • Tư vấn cho khách hàng các sản phẩm, dịch vụ của SCB.
 • Mở và quản lý hồ sơ, tài khoản khách hàng giao dịch, theo dõi, kiểm tra và đảm bảo chính xác tính pháp lý,…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện các bút toán hạch toán chi phí lương và các khoản liên quan đến lương cho CBNV ngân hàng;
 • Thực hiện chi các khoản thu nhập khác cho CBNV theo quyết…
Ðà Nẵng
 • Tư vấn mở, quản lý tài khoản giao dịch của ngân hàng.
 • Thực hiện các nghiệp vụ kế toán và hạch toán giao dịch trên hệ thống core banking và các giao dịch phát…
Hải Phòng
 • Kỹ năng sử dụng phần mềm giao dịch của SCB.
 • Thực hiện công tác hạch toán khác theo quy định của SCB.
 • Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ tại Đơn…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tư vấn mở, quản lý tài khoản giao dịch của ngân hàng.
 • Thực hiện các nghiệp vụ kế toán và hạch toán giao dịch trên hệ thống core banking và các giao dịch phát…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đảm bảo tuân thủ chất lượng dịch vụ tại Đơn vị theo quy định của SCB nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.
Hà Nội
 • Kỹ năng sử dụng phần mềm giao dịch của SCB.
 • Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ tại Đơn vị theo quy định của SCB.
 • Giao dịch viên, Kế toán.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Làm việc tại các Chi nhánh lớn và đặc thù của Ngân hàng SCB.
 • Được tham dự BHYT, BHXH và các chế độ ưu tiên khác của Ngân hàng SCB.
 • Cách thức nộp hồ sơ.