Filter results by:
Sắp xếp theo: độ chính xác - thời gian
Việc làm 1 đến 1 trong số 1
Tạo CV của bạn - Nộp hồ sơ nhanh chóng

Tuyển dụng, tìm việc làm Saint-gobain Vietnam tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Category Purchasing Manager

Saint Gobain Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
To source suitable suppliers in both Vietnam and overseas to meet end users’ requests, especially for MRO, PROJECTS, CAPEX and other items....
» Tạo CV của bạn - Chỉ mất vài giây thôi