Sản Xuất Thương Mại Kỹ Thuật Á Châu jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Kỹ Thuật Á Châu
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Kiếm soát kế hoạch đặt hàng, sản xuất.
  • Theo dõi đặt hàng và triển khai việc đặt hàng sản xuất.
  • Đề xuất lương thưởng cho nhân viên thuộc quyền quản lý.
Sản Xuất Thương Mại Kỹ Thuật Á Châu
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 VNĐ một tháng
  • Kiếm soát kế hoạch đặt hàng, sản xuất.
  • Theo dõi đặt hàng và triển khai việc đặt hàng sản xuất.
  • Đề xuất lương thưởng cho nhân viên thuộc quyền quản lý.
» Create your CV - It only takes a few seconds