Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 22,848 jobs
Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng
Hải Phòng
 • The Production Manager will demonstrate the followings:
 • Provide total cell / group leadership in the attainment of goals with respect to safety, quality,.
Bình Định
 • Đảm bảo thực hiện thay cở chai đúng theo kế hoạch sản xuất, chuẫn bị nguyên vật liệu đầy đủ để đạt được sản lượng sản phẩm theo yêu cầu.
ACE ANTENNA
Hà Nam
 • Sản xuất / Vận hành sản xuất.
 • Tổ chức và giám sát thực hiện, đề xuất cải tiến, nâng cao hiệu quả sản xuất.
 • Có 4-6 năm kinh nghiệm trưởng ca sản xuất.
Vina Anydo Electronics
Vĩnh Phúc
 • Sản xuất / Vận hành sản xuất.
 • Triển khai Kế hoạch sản xuất và đảm bảo kế hoạch sản xuất.
 • Quản lý bộ phận sản xuất.
 • Bố trí nhân lực sản xuất.
CÁNH ĐỒNG VÀNG
Đồng Nai
15.000.000 VNĐ một tháng
 • Sản xuất / Vận hành sản xuất.
 • Kiểm soát hoạt động sản xuất.
 • Lập kế hoạch, lịch trình sản xuất hàng tháng rồi phân công công việc cụ thể cho các tổ sản xuất thực…
Điện Nissin Việt Nam
Bắc Ninh
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Lập kế hoạch sản xuất và phát xuống xưởng sản xuất.
 • Nhận phiếu yêu cầu sản xuất (Production order sheet) từ ENS.
 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.
Bình Dương
 • Sản xuất / Vận hành sản xuất.
 • Kết hợp với Phòng điều hành sản xuất để theo dõi tiến độ sản xuất từ đó báo cáo cho Ban giám đốc kết quả thực tế đạt được để có…
Nhựa Á Đông - ADC
Hà Nội
 • Sản xuất / Vận hành sản xuất.
 • Quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất tại các nhà máy(năng lực sản xuất, thiết bị, chất lượng sản phẩm) của Công ty theo…
Bình Phước
 • + Giới thiệu, tư vấn sản phẩm cho khách hàng.
 • + Trưng bày và bảo quản hàng hóa, sản phẩm tại cửa hàng.
 • + Quản lý hàng hóa, công cụ, dụng cụ...nhập - xuất- tồn…
CareerLink's Client
Hà Nam
 • Sản xuất / Vận hành sản xuất.
 • Manage operators & leader (100 -200 person), goods, quality & quantity.
 • Take care KPI, productivity, safety.