Sản Xuất jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 151 jobs
SẢN SUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ANH ĐỨC
Vĩnh Phúc
 • Sản xuất / Vận hành sản xuất.
 • Tiếp nhận đơn hàng và theo dõi tiến độ sản xuất của các Tổ trưởng/công nhân tại các bộ phận sản xuất được phân công.
SEGI VIỆT NAM
Vĩnh Phúc
 • Sản xuất / Vận hành sản xuất.
 • Đảm bảo việc sản xuất của line theo đúng kế hoạch.
 • Chịu trách nhiệm về An Toàn, Sản Lượng, Chất Lượng và 5S của line.
GSR VINA
Vĩnh Phúc
 • Sản xuất / Vận hành sản xuất.
 • Quản lý sản xuất, lên kế hoạch sản xuất, hỗ trợ và quản lý công nhân sản xuất.
 • Có kinh nghiệm về Quản lý Sản xuất, quản lý nhân sự…
BHFLEX VINA
Vĩnh Phúc
10.000.000 VNĐ một năm
 • Sản xuất / Vận hành sản xuất.
 • Thực hiện các công việc của Văn phòng sản xuất:
 • Thực hiện các công việc liên quan đến cải tiến sản phẩm:
 • Toàn thời gian cố định.
Quốc Tế Cerie
Vĩnh Phúc
 • Sản xuất / Vận hành sản xuất.
 • Tiếp nhận và triển khai kế hoạch sản xuất chi tiết từ Giám sát sản xuất.
 • Kiểm soát chặt chẽ tiến độ sản xuất, đảm bảo xuất hàng…
COMPAL VIỆT NAM
Vĩnh Phúc
 • Sản xuất / Vận hành sản xuất.
 • Giám sát chất lượng dây truyền sản xuất.
 • Có kinh nghiệm làm trên dây truyền sản xuất, có kinh nghiệm dẫn chuyền sản xuất 1 năm trở…
Linh Kiện Tự Động Minda Viet Nam
Vĩnh Phúc
 • Sản xuất / Vận hành sản xuất.
 • Sản xuất các linh kiện và bộ phận tự động dành cho ô tô và xe gắn máy.
 • Thực hiện theo yêu cầu chỉ đạo của cấp trên.
Linh Kiện Tự Động Minda Viet Nam
Vĩnh Phúc
 • Sản xuất / Vận hành sản xuất.
 • Tiếp nhận đơn hàng, lập kế hoạch sản xuất.
 • Kiểm soát cân đổi điều tiết kế hoạch đáp ứng tiến độ sản xuất.
 • Toàn thời gian cố định.
Strong Way Vĩnh Phúc
Vĩnh Phúc
 • Thiết kế bản vẽ, JIG gá cho sản phẩm cơ khí.
 • Làm các công việc khác theo sự phân công của chủ quản.
 • Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn…
Linh Kiện Tự Động Minda Viet Nam
Vĩnh Phúc
 • Sản xuất / Vận hành sản xuất.
 • Căn cứ vào tình hình sản xuất thực tế, phối hợp với bộ phận liên quan để lên kế hoạch tuyển dụng, phục vụ hoạt động sản xuất của…