Create your CV - It only takes a few seconds

Sản Xuất jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs
NIC
Vĩnh Phúc
  • Làm việc tại một trong các Xưởng các tổ Dập, Hàn, Sơn, Lắp ráp, Phát hàng nội bộ, Kiểm tra chất lượng.
  • Làm 24 công 1 tháng:
  • Nghỉ 4 Chủ Nhật và 2 Thứ 7;
» Create your CV - It only takes a few seconds