Create your CV - It only takes a few seconds
Page 3 of 932 jobs
Công ty TNHH Điện Tử Sumida Việt Nam
Hải Phòng
 • Sản xuất linh kiện điện tử.
 • Lao Động Phổ Thông Khác,Vận Hành Sản Xuất.
 • Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn.
 • Làm việc 24 ngày công/ tháng, 8 tiếng/ ngày.
Horn Việt Nam
Hải Phòng
 • Sản xuất / Vận hành sản xuất.
 • Tham gia sản xuất các loại linh kiện tại xưởng.
 • Trao đổi cụ thể khi tham gia phỏng vấn.
 • Trao đổi cụ thể khi tham gia phỏng vấn.
Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng
Hải Phòng
 • Thu Mua,Vật Tư Sản Xuất.
 • Develop, lead and execute purchasing strategies.
 • Manage and make plans for daily activities of the purchasing department.
Công ty TNHH Điện Tử Sumida Việt Nam
Hải Phòng
 • Control PD office (manpower, jobs).
 • Making and checking daily and monthly reports.
 • Having chances to get attractive company bonus every month/year.
Công ty TNHH TM Nam Huy
Hải Phòng
6.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Sản xuất, vận hành sản xuất.
 • Quản lý chấm công nhân viên sản xuất.
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng nhóm/Quản Đốc, Trưởng phòng sản xuất.
LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng
Hải Phòng
 • Sản xuất / Vận hành sản xuất.
 • + Manage production and planning.
 • + Productivity and product quality management.
 • + Recruit, traning and evaluation all staff.
Quản lý nhà máy sản xuất,chế tao, kế hoạch sản xuấ...
Hải Phòng
 • Địa chất/Khoáng sản (Sản xuất).
 • Quy trình sản xuất, kế hoạch sản xuất, quản lý chất lượng, thiết bị, an toàn, chữa cháy, 5S.
 • Quản lý sản xuất bao gồm:
Công Ty Tnhh Vinatic Hải Phòng
Hải Phòng
 • Sản xuất / Vận hành sản xuất.
 • Hướng dẫn và đào tạo cho công nhân viên trong tổ mình quản lý thực hiện đúng quy trình sản xuất.
 • CÔNG TY TNHH VINATIC HẢI PHÒNG.
Điện Tử Sumida Việt Nam
Hải Phòng
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Sản xuất / Vận hành sản xuất.
 • Sản xuất linh kiện điện tử.
 • Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn.
 • Làm việc 24 ngày công/ tháng, 8 tiếng/ ngày.
VÂN LONG
Hải Phòng
 • Sản xuất / Vận hành sản xuất.
 • Đào tạo, đánh giá công nhân trong ca sản xuất.
 • Thực hiện việc kiểm tra các công việc liên quan đến lệnh sản xuất.