Sản Xuất jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs
Việc làm Bank
Hải Phòng
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
  • Làm an toàn vệ sinh trong nhà máy sản xuất:
  • Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm HSE ở các công ty sản xuất.
  • Kiểm tra bảo hộ lao động, trang thiết bị của toàn bộ công…
» Create your CV - It only takes a few seconds