Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 1,351 jobs
Công ty TNHH Điện Tử Sumida Việt Nam
Hải Phòng
 • Giám Sát Sản Xuất,Quản Lý Điều Hành.
 • Receiving monthly/ daily forecast order from sales/ Daily comeing up with production activity.
Công ty TNHH Seongho Tech Vina
Hải Phòng
 • Giám Sát Sản Xuất,Vận Hành Sản Xuất.
 • Chịu trách nhiệm nhận kế hoạch sản xuất,.
 • Quản lý các thiết bị, máy móc sản xuất,.
 • Thực hiện các báo cáo:
Công ty TNHH Seongho Tech Vina
Hải Phòng
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Sản xuất, vận hành sản xuất.
 • Chịu trách nhiệm nhận kế hoạch sản xuất,.
 • Quản lý các thiết bị, máy móc sản xuất,.
 • Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.
CONTAINER PHÍA BẮC
Hải Phòng
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Làm việc theo hợp đồng thỏa thuận giữa hai bên.
 • 2 Nam/Nữ, độ tuổi từ 18 đến 50.
 • Được hưởng đầy đủ chế độ quyền lợi theo quy định của nhà nước.
Công ty TNHH Điện tử Sumida Việt Nam
Hải Phòng
 • Mô tả công việc - Check forecast and order.
 • Base on forecast and actual order to prepare materials enough and in time to meet production requirement.
Dongjin Techwin Vina
Hải Phòng
 • Sản xuất / Vận hành sản xuất.
 • Điều hành các hoạt động sản xuất, sắp xếp quy trình sản xuất đảm bảo đủ sản lượng đúng thời gian với chi phí thấp nhất và chất…
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAM HUY
Hải Phòng
 • Có kinh nghiệm trong việc lập và triển khai kế hoạch sản xuất.
 • Tổ chức công tác thống kê, báo cáo, đối chiếu số liệu giữa các bộ phận sản xuất.
Quản lý nhà máy sản xuất,chế tao, kế hoạch sản xuấ...
Hải Phòng
 • Địa chất/Khoáng sản (Sản xuất).
 • Quy trình sản xuất, kế hoạch sản xuất, quản lý chất lượng, thiết bị, an toàn, chữa cháy, 5S.
 • Quản lý sản xuất bao gồm:
Jasan Việt Nam
Hải Phòng
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Làm việc theo hợp đồng thỏa thuận giữa hai bên.
 • 300 Nữ, độ tuổi từ 18 đến 45.
 • Được hưởng đầy đủ chế độ quyền lợi theo quy định của nhà nước.
Công ty TNHH Điện Tử Sumida Việt Nam
Hải Phòng
 • Sản xuất linh kiện điện tử.
 • Lao Động Phổ Thông Khác,Vận Hành Sản Xuất.
 • Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn.
 • Làm việc 24 ngày công/ tháng, 8 tiếng/ ngày.