Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 757 jobs
HJ rp Vina
Bắc Ninh
15.000.000 VNĐ một tháng
 • Sản xuất / Vận hành sản xuất.
 • Lên kế hoạch sản xuất và triển khai thực hiện với các tổ trưởng sản xuất.
 • Tham mưu, giúp việc cho Quản Lý Sản xuất để thực hiện…
Công Ty TNHH Kishin Việt Nam
Bắc Ninh
 • Lập báo cáo sản xuất , báo cáo xuất nhập , tồn , báo cáo kiểm kê, báo cáo thời gian làm việc của công nhân....
 • Các công việc được cấp trên giao phó.
HRchannels.com
Bắc Ninh
 • Our client is a foreign invested electrical company, now looking for a Production Director in Bac Ninh:
 • Production management to achieve the highest product…
 • Lập kế hoạch , các phương án và quy trình sản xuất.
 • Giám sát kiểm soát sản xuất để đảm bảo đạt được mục tiêu vận chuyển.
 • Nhận xuất hàng, nhập hàng hóa.
Công Ty TNHH Giấy Và Bao Bì Hà Nội
Bắc Ninh
 • Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm trong xí nghiệp sản xuất.
 • Báo cáo đầy đủ tiến độ kết quả công việc, sản lượng sản phẩm cho quản lý cấp trên.
 • Nam, nữ tuổi từ 25-40.
 • Sản xuất / Vận hành sản xuất.
 • Quản lý bao quát chung về tình hình sản xuất.
 • Kinh nghiệm làm nhóm trưởng sản xuất tại các công ty điện tử trên 1 năm.
 • Sản xuất / Vận hành sản xuất.
 • Quản lý tổng quát toàn bộ quá trình sản xuất.
 • Đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng trong quá trình sản xuất, đào tạo công nhân...
Điện Nissin Việt Nam
Bắc Ninh
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Lập kế hoạch sản xuất và phát xuống xưởng sản xuất.
 • Theo dõi sản xuất, báo cáo tiến độ với cấp trên hàng ngày đến khi hàng xuất khỏi xưởng.
Công ty Vạn Lợi (TNHH)
Bắc Ninh
 • Điều hành các hoạt động sản xuất của xưởng sản xuất, đảm bảo theo đúng kế hoạch, đúng sản lượng sản xuất đề ra.
 • Quản Lý Điều Hành,Vận Hành Sản Xuất.
 • Lập Kế Hoạch,Vận Hành Sản Xuất.
 • Làm Kế hoạch cho bên sản xuất.
 • Có kinh nghiệm làm kế hoạch sản xuất từ 1 năm trở lên.
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):