Sản Xuất jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 19 jobs
Vinatic Hải Phòng
Hải Phòng
 • Sản xuất / Vận hành sản xuất.
 • Hướng dẫn và đào tạo cho công nhân viên trong tổ mình quản lý thực hiện đúng quy trình sản xuất.
 • Làm báo cáo kết quả hàng ngày.
Vinatic Hải Phòng
Hải Phòng
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Sản xuất / Vận hành sản xuất.
 • Thực hiện công việc bốc liệu vào chuyền, đóng bao, phân loại nguyên liệu.
 • Chi tiết công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
VINATIC Hải Phòng
Hải Phòng
 • Sản xuất / Vận hành sản xuất.
 • Nhận và lập kế hoạch sản xuất, tổ chức điều hành và thực hiện sản xuất, đảm bảo năng suất, chất lượng, đúng tiến độ và tiết kiệm…
Vinatic Hải Phòng
Hải Phòng
 • Sản xuất / Vận hành sản xuất.
 • Lập kế hoạch sản xuất, triển khai sản xuất và theo dõi tiến độ sản xuất để đảm bảo đáp ứng yêu cầu.
 • Quản lý chất lượng sản phẩm.
VINATIC Hải Phòng
Hải Phòng
 • Sản xuất / Vận hành sản xuất.
 • Có kinh nghiệm làm quản lý sản xuất, trưởng phòng sản xuất, trưởng Ban ISO (ưu tiên các ứng viên có kiến thức ngành nhựa tái chế)…
VINATIC Hải Phòng
Hải Phòng
 • Sản xuất / Vận hành sản xuất.
 • Tổ chức triển khai các kế hoạch sản xuất của công ty cho bộ phận máy.
 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành cơ khí, kỹ thuật,…
VINATIC Hải Phòng
Hải Phòng
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Hỗ trợ kỹ thuật cho quá trình vận hành sản xuất.
 • Ưu tiên ứng viên đã làm cơ khí ở công ty sản xuất nhựa.
 • Tham gia vào các hoạt động lắp đặt thiết bị, công nghệ…
Vinatic Hải Phòng
Hải Phòng
 • Hỗ trợ kỹ thuật cho quá trình vận hành sản xuất.
 • Tham gia vào các hoạt động lắp đặt thiết bị, công nghệ sản xuất mới;
 • Thực hiện đầy đủ các quy trình kỹ thuật.
Vinatic Hải Phòng
Hải Phòng
4.000.000 VNĐ một tháng
 • Sản xuất / Vận hành sản xuất.
 • Cung cấp nước cho sản xuất đảm bảo đủ số lượng và đúng chất lượng.
 • Xử lý nước thải đảm bảo đúng tiêu chuẩn kiểm soát và đáp ứng…
VINATIC Hải Phòng
Hải Phòng
 • Sản xuất / Vận hành sản xuất.
 • Tổ chức triển khai các kế hoạch sản xuất của công ty cho bộ phận phân loại.
 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, có kinh nghiệm tổ chức,…