Create your CV - It only takes a few seconds

Sản Xuất jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 4 jobs
VieclamBank
Hải Phòng
  • _ Có 2 năm kinh nghiệm làm việc về cơ khí, kỹ thuật, máy móc ở công ty sản xuất.
  • "_Làm việc ở công đoạn giám sát cải tiến và công đoạn hỗ trợ &điều khiển.
VieclamBank
Hải Phòng
  • Kinh nghiệm kế toán tổng hợp trong công ty sản xuất trên 02 năm.
  • Thực hiện các công việc liên quan đến kế toán do phụ trách bộ phận giao.
  • Yêu cầu về ngoại ngữ.
VieclamBank
Hải Phòng
  • _ Có kiến thức về kỹ thuật, có kinh nghiệm cài đặt, bảo trì hệ thống điện của máy móc ở công ty sản xuất.
  • _Chịu trách nhiệm cài đặt, kiểm tra, bảo trì bảo dưỡng…
VieclamBank
Hải Phòng
  • "_Chịu trách nhiệm cài đặt, kiểm tra, bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa máy móc sản xuất (máy gia công cơ khí chính xác, hiện đại, tự động).
  • Yêu cầu về ngoại ngữ.

We have removed 0 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?