Create your CV - It only takes a few seconds

Sản Xuất jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs
VieclamBank
Hải Phòng
  • Công ty lớn nhất của Nhật Bản về sản xuất nam châm, vât liệu bán dẫn tại KCN Đình Vũ, Hải An, Hải Phòng.
  • Phụ cấp nhà trọ (nếu có):
  • Nam, nữ tuổi từ 18 - 40.
VieclamBank
Hải Phòng
  • _ Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí QC ở công ty sản xuất, nhà máy sản xuất.
  • "_Chịu trách nhiệm vận hành, kiểm tra các thiết bị đo sản phẩm của bộ phận.
VieclamBank
Hải Phòng
  • Kinh nghiệm kế toán tổng hợp trong công ty sản xuất trên 02 năm.
  • Thực hiện các công việc liên quan đến kế toán do phụ trách bộ phận giao.
  • Yêu cầu về ngoại ngữ.
» Create your CV - It only takes a few seconds