Sản Xuất jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Hải Phòng (undo) VieclamBank (undo) undo all
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 13 jobs
VieclamBank
Hải Phòng
 • Set up và Quản lý toàn bộ các hoạt động sản xuất của nhà máy.
 • Rất chào đón các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc ở các nhà máy sản xuất thiết bị điện tử lớn…
VieclamBank
Hải Phòng
 • _Đề xuất cải tiến công việc hiện tại.
 • _Hỗ trợ, quản lý và bảo trì bảo dưỡng các trang thiết bị liên quan đến công đoạn.
 • _Lập báo cáo công việc theo yêu cầu.
VieclamBank
Hải Phòng
 • Lập kế hoạch sản xuất.
 • Nhận yêu cầu đặt hàng sản phẩm từ khách hàng.
 • Liên kết, thông báo và phối hợp với các phòng ban liên quan thực hiện kế hoạch.
VieclamBank
Hải Phòng
 • Ưu tiên ứng viên đã làm việc trong công ty sản xuất.
 • Sử dụng công cụ đo, soi chiếu, kiểm tra chất lượng sản phẩm.
 • Chi tiết trao đổi trong quá trình phỏng vấn.
VieclamBank
Hải Phòng
 • Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm HSE ở các công ty sản xuất.
 • Kiểm tra bảo hộ lao động, trang thiết bị của toàn bộ công nhân viên trước khi vào làm việc.
VieclamBank
Hải Phòng
 • Biên dịch các tài liệu liên quan đến sản xuất.
 • Thông dịch giữa các chuyên gia người Nhật và kỹ sư người việt trong sản xuất.
 • Làm theo yêu cầu của cấp trên.
VieclamBank
Hải Phòng
 • Quản lý toàn bộ các hoạt động sản xuất của nhà máy.
 • Chi tiết trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
 • Có ít nhất 5 năm kinh quản lý, ưu tiên đã làm quản lý trong ngành…
VieclamBank
Hải Phòng
 • Có kinh nghiệm làm Hành chính nhân sự trong các công ty sản xuất, có kinh nghiệm tuyển dụng và đạo tạo, có thể hỗ trợ được các công việc liên quan đến hành…
VieclamBank
Hải Phòng
 • Công nhân sản xuất (3 người).
 • Công nhân kỹ thuật (20 người).
 • Công nhân bảo trì bảo dưỡng (4 người).
 • Công nhân đứng máy (40 người).
 • Công nhân QC (20 người).
VieclamBank
Hải Phòng
 • Công nhân phòng sản xuất:
 • Đứng máy, nhặt hàng, đóng gói hàng, vận chuyển hàng…..
 • Công nhân phòng lắp ráp:
 • Lắp ráp linh kiện theo chuyền.
 • Tuổi 18 đến 32 tuổi.