Create your CV - It only takes a few seconds

Sản Xuất jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 5 jobs
VÂN LONG
Hải Phòng
 • Sản xuất / Vận hành sản xuất.
 • Đào tạo, đánh giá công nhân trong ca sản xuất.
 • Thực hiện việc kiểm tra các công việc liên quan đến lệnh sản xuất.
VÂN LONG
Hải Phòng
 • Sản xuất / Vận hành sản xuất.
 • Quản lý phần cứng, phần mềm hệ thống máy tính, máy văn phòng, điện thoại, fax.
 • Quản lý hosting email, Máy chủ Server.
VÂN LONG
Hải Phòng
 • Sản xuất / Vận hành sản xuất.
 • Nhập số liệu, theo dõi số liệu, tổng hợp báo cáo lỗi của sản xuất.
 • Chịu trách nhiệm quản lý theo chức năng và nhiệm vụ chính của…
VÂN LONG
Hải Phòng
 • Ưu tiên ứng cử viên đã làm qua Công ty sản xuất.
 • Quản lý, duy trì hoạt động của Bộ phận chất lượng.
 • Tham mưu cho Giám đốc Nhà máy về hệ thống quản lý chất lượng…
VÂN LONG
Hải Phòng
 • Sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng khuôn của sản xuất.
 • Mô tả chi tiết công việc.
 • Phối hợp với tổ nguyên liệu, tổ bảo trì máy, tổ khuôn để giải quyết công việc triêt để…

We have removed 0 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds