Sản Xuất jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Hải Phòng (undo) VÂN LONG (undo) undo all
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 10 jobs
VÂN LONG
Hải Phòng
 • Sản xuất / Vận hành sản xuất.
 • Đào tạo, đánh giá công nhân trong ca sản xuất.
 • Thực hiện việc kiểm tra các công việc liên quan đến lệnh sản xuất.
VÂN LONG
Hải Phòng
 • Sản xuất / Vận hành sản xuất.
 • Tâm huyết với kỹ thuật sản xuất.
 • Tiết giảm các lãng phí trong sản xuất.Quản lý theo chức năng nhiệm vụ của bộ phận sản xuất.
VÂN LONG
Hải Phòng
 • Sản xuất / Vận hành sản xuất.
 • Lập kế hoạch sản xuất.
 • Tâm huyết với kỹ thuật sản xuất.
 • Thống kê, phân tích kết quả sản xuất.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
VÂN LONG
Hải Phòng
 • Tham mưu, tư vấn với lãnh đạo về các đề án cải tiến dài hạn cho hệ thống sản xuất.
 • Đề xuất, thực hiện đào tạo nâng cao nhận thức và kỹ năng cải tiến cho cán bộ…
VÂN LONG
Hải Phòng
 • Sản xuất / Vận hành sản xuất.
 • Khi vào ca sản xuất chịu sự quản trị toàn diện của trưởng ca sản xuất về kế hoạch sản xuất.
 • Chịu sự quản lý của trưởng bộ phận.
VÂN LONG
Hải Phòng
 • Quản lý các sự cố phát sinh trong quá trình sản xuất.
 • Xây dựng quy trình bảo dưỡng, các hướng dẫn vận hành thiết bị trong nhà máy.
 • Hỗ trợ bữa ăn tại công ty.
VÂN LONG
Hải Phòng
 • Báo cáo, giải trình về tình trạng chất lượng ca sản xuất trước TBP chất lượng và giám đốc nhà máy.
 • Chịu trách nhiệm quản lý theo chức năng và 5 nhiệm vụ chính…
VÂN LONG
Hải Phòng
 • Sản xuất / Vận hành sản xuất.
 • Chịu trách nhiệm quản lý theo chức năng và nhiệm vụ chính của bộ phận IQC.
 • Quản trị phối hợp giữa các bộ phận trong phòng, và các…
VÂN LONG
Hải Phòng
 • Khi vào ca sản xuất chịu sự quản trị toàn diện của trưởng ca sản xuất về kế hoạch sản xuất.
 • Thực hiện vận hành công nghệ chạy máy trong ca sản xuất đảm bảo hất…
VÂN LONG
Hải Phòng
 • Ưu tiên ứng cử viên đã làm qua Công ty sản xuất.
 • Quản lý, duy trì hoạt động của Bộ phận chất lượng.
 • Tham mưu cho Giám đốc Nhà máy về hệ thống quản lý chất lượng…
» Create your CV - It only takes a few seconds