Sản Xuất jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 169 jobs
TG VINA ARKS
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Loại công việc Sản xuất - Vận hành sản xuất.
 • Quản lý các dữ liệu sản xuất và kiểm soát quá trình sản xuất theo tiêu chuẩn.
 • Giám sát kế hoạch sản xuất.
TG VINA ARKS
Long An +1 location
23.000.000 - VNĐ27.000.000 VNĐ một tháng
 • Có kinh nghiệm quản lí sản xuất.
 • Lập kế hoạch sản xuất và tổ chức công việc.
 • Mô tả công ty Công ty sản xuất của Nhật.
 • KCN Long Hậu, Long An.
TG VINA ARKS
Đồng Nai
14.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Loại công việc Sản xuất - Vận hành sản xuất.
 • Nội dung công việc - Quản lý toàn bộ hoạt động sản xuất.
 • Có từ 2 năm kinh nghiệm quản lý sản xuất ở nhà máy.
TG VINA ARKS
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Loại công việc Sản xuất - Vận hành sản xuất.
 • Giám sát lắp đặt dây chuyền sản xuất.
 • Quản lý dây chuyền sản xuất, chế tạo.
 • Linh Trung II, Thủ Đức.
TG VINA ARKS
Bình Dương +1 location
18.000.000 VNĐ một tháng
 • Kiểm soát hoạt động sản xuất.
 • Báo cáo tiến độ sản xuất.
 • Kinh nghiệm quản lí sản xuất.
 • Nội dung công việc - Lập và triển khai kế hoạch sản xuất.
TG VINA ARKS
Tây Ninh
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả công ty Công ty chuyển sản xuất sản ba lô thể thao, dù lượn, sản phẩm thể thao ngoài trời.
 • Loại công việc Trợ lý - Thư kí.
 • Kỹ năng cần thiết - Nam/nữ.
TG VINA ARKS
Đồng Nai
14.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Loại công việc Sản xuất - Vận hành sản xuất.
 • Nội dung công việc - Quản lý toàn bộ hoạt động sản xuất.
 • Có từ 2 năm kinh nghiệm quản lý sản xuất ở nhà máy.
TG VINA ARKS
Đồng Nai
18.000.000 - VNĐ34.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả công ty Công ty sản xuất của Nhật.
 • Loại công việc Quản lý chất lượng (QA/QC).
 • Nội dung công việc - Thiết lập mục tiêu cho bộ phận và hoạch định các hoạt…
TG VINA ARKS
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • 5 năm kinh nghiệm làm việc ở môi trường sản xuất.
 • Nội dung công việc - Thông dịch bộ phận quản lý sản xuất.
 • Mô tả công ty Công ty sản xuất của Nhật.
TG VINA ARKS
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Loại công việc Sản xuất - Vận hành sản xuất.
 • Theo dõi tiến độ sản xuất.
 • Mô tả công ty Công ty sản xuất của Nhật.
 • Thiết kế sản phẩm theo yêu cầu.