Create your CV - It only takes a few seconds

Sản Xuất jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 20 jobs

CÔNG NHÂN ĐIỆN TỬ NỮ LẮP RÁP ĐIỆN TỬ LƯƠNG CAO new

Tập Đoàn Điện Tử Khu Công Nghệ Cao Quận 9
Thành phố Hồ Chí Minh
9.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Sản xuất linh kiện trong tai nghe và máy trợ thính.
 • SONION - TUYỂN 500 NỮ KHÔNG CẦN BẰNG CẤP - CHÍNH THỨC.
 • ĐƯỢC CHỌN CA CỐ ĐỊNH LÀM VIỆC.
 • ✅ MÔ TẢ CÔNG VIỆC :

CÔNG TY SONION - TUYỂN NỮ LẮP RÁP ĐIỆN TỬ ĐƯỢC CHỌN CA CỐ ĐỊ...

Tập Đoàn Điện Tử Khu Công Nghệ Cao Quận 9
Thành phố Hồ Chí Minh
9.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Sản xuất linh kiện trong tai nghe và máy trợ thính.
 • SONION - TUYỂN 500 NỮ KHÔNG CẦN BẰNG CẤP - CHÍNH THỨC.
 • ĐƯỢC CHỌN CA CỐ ĐỊNH LÀM VIỆC.
 • ✅ MÔ TẢ CÔNG VIỆC :

CÔNG TY SONION - TUYỂN NỮ KHÔNG BẰNG CẤP LẮP RÁP ĐIỆN TỬ LƯƠ...

Tập Đoàn Điện Tử Khu Công Nghệ Cao Quận 9
Thành phố Hồ Chí Minh
9.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Sản xuất linh kiện trong tai nghe và máy trợ thính.
 • SONION - TUYỂN 500 NỮ KHÔNG CẦN BẰNG CẤP - CHÍNH THỨC.
 • CÔNG VIỆC NGỒI LÀM , ĐƯỢC SỬ DỤNG TAI PHONE TRONG GIỜ…

SONION - TUYỂN NỮ LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ LƯƠNG CAO KHU CÔ... new

Tập Đoàn Điện Tử Khu Công Nghệ Cao Quận 9
Thành phố Hồ Chí Minh
9.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Sản xuất linh kiện trong tai nghe và máy trợ thính.
 • SONION - TUYỂN 500 NỮ KHÔNG CẦN BẰNG CẤP - CHÍNH THỨC.
 • ĐƯỢC CHỌN CA CỐ ĐỊNH LÀM VIỆC.
 • ✅ MÔ TẢ CÔNG VIỆC :

SONION - TUYỂN NỮ CHÍNH THỨC LẮP RÁP ĐIỆN TỬ LƯƠNG CAO

Tập Đoàn Điện Tử Khu Công Nghệ Cao Quận 9
Thành phố Hồ Chí Minh
9.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Sản xuất linh kiện trong tai nghe và máy trợ thính.
 • SONION - TUYỂN 500 NỮ KHÔNG CẦN BẰNG CẤP - CHÍNH THỨC.
 • CÔNG VIỆC NGỒI LÀM , ĐƯỢC SỬ DỤNG TAI PHONE TRONG GIỜ…

CÔNG TY SONION - TUYỂN NỮ KHÔNG BẰNG CẤP CHÍNH THỨC LƯƠNG CA...

Tập Đoàn Điện Tử Khu Công Nghệ Cao Quận 9
Thành phố Hồ Chí Minh
9.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • SẢN XUẤT , LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ, LÀM ĐỨNG VÀ LÀM NGỒI.
 • ✅Thưởng sản lượng tối đa:
 • TẬP ĐOÀN ĐIỆN TỬ KHU CÔNG NGHỆ CAO Q9 TUYỂN 300 NHÂN VIÊN NAM, LĐPT NỮ …

CÔNG TY SONION - TUYỂN NỮ LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ LƯƠNG CA... new

Tập Đoàn Điện Tử Khu Công Nghệ Cao Quận 9
Thành phố Hồ Chí Minh
9.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Sản xuất linh kiện trong tai nghe và máy trợ thính.
 • SONION - TUYỂN 500 NỮ KHÔNG CẦN BẰNG CẤP - CHÍNH THỨC.
 • ĐƯỢC CHỌN CA CỐ ĐỊNH LÀM VIỆC.
 • ✅ MÔ TẢ CÔNG VIỆC :

SONION - TUYỂN NỮ KHÔNG BẰNG CẤP LƯƠNG CAO CNC Q9

Tập Đoàn Điện Tử Khu Công Nghệ Cao Quận 9
Thành phố Hồ Chí Minh
9.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Sản xuất linh kiện trong tai nghe và máy trợ thính.
 • SONION - TUYỂN 500 NỮ KHÔNG CẦN BẰNG CẤP - CHÍNH THỨC.
 • CÔNG VIỆC NGỒI LÀM , ĐƯỢC SỬ DỤNG TAI PHONE TRONG GIỜ…

SONION - TUYỂN NỮ KHÔNG BẰNG CẤP LĂP RÁP ĐIỆN TỬ LƯƠNG CAO

Tập Đoàn Điện Tử Khu Công Nghệ Cao Quận 9
Thành phố Hồ Chí Minh
9.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Sản xuất linh kiện trong tai nghe và máy trợ thính.
 • SONION - TUYỂN 500 NỮ KHÔNG CẦN BẰNG CẤP - CHÍNH THỨC.
 • CÔNG VIỆC NGỒI LÀM , ĐƯỢC SỬ DỤNG TAI PHONE TRONG GIỜ…

CÔNG TY SONION - TUYỂN NỮ LẮP RÁP ĐIỆN TỬ LƯƠNG CAO

Tập Đoàn Điện Tử Khu Công Nghệ Cao Quận 9
Thành phố Hồ Chí Minh
9.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Sản xuất linh kiện trong tai nghe và máy trợ thính.
 • SONION - TUYỂN 500 NỮ KHÔNG CẦN BẰNG CẤP - CHÍNH THỨC.
 • CÔNG VIỆC NGỒI LÀM , ĐƯỢC SỬ DỤNG TAI PHONE TRONG GIỜ…

CTY ĐAN MẠCH TUYỂN CÔNG NHÂN NỮ LẮP RÁP ĐIỆN TỬ LƯƠNG CAO

Tập Đoàn Điện Tử Khu Công Nghệ Cao Quận 9
Thành phố Hồ Chí Minh
9.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Sản xuất linh kiện trong tai nghe và máy trợ thính.
 • SONION - TUYỂN 500 NỮ KHÔNG CẦN BẰNG CẤP - CHÍNH THỨC.
 • CÔNG VIỆC NGỒI LÀM , ĐƯỢC SỬ DỤNG TAI PHONE TRONG GIỜ…

CÔNG NHÂN NỮ LẮ RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ LƯƠNG CAO

Tập Đoàn Điện Tử Khu Công Nghệ Cao Quận 9
Thành phố Hồ Chí Minh
9.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Sản xuất linh kiện trong tai nghe và máy trợ thính.
 • SONION - TUYỂN 500 NỮ KHÔNG CẦN BẰNG CẤP - CHÍNH THỨC.
 • CÔNG VIỆC NGỒI LÀM , ĐƯỢC SỬ DỤNG TAI PHONE TRONG GIỜ…

TUYỂN NỮ CHÍNH THỨC LẮP RÁP ĐIỆN TỬ LƯƠNG CAO

Tập Đoàn Điện Tử Khu Công Nghệ Cao Quận 9
Thành phố Hồ Chí Minh
9.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Sản xuất linh kiện trong tai nghe và máy trợ thính.
 • SONION - TUYỂN 500 NỮ KHÔNG CẦN BẰNG CẤP - CHÍNH THỨC.
 • CÔNG VIỆC NGỒI LÀM , ĐƯỢC SỬ DỤNG TAI PHONE TRONG GIỜ…

SONION - TUYỂN NỮ CHÍNH THỨC LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ LƯƠNG...

Tập Đoàn Điện Tử Khu Công Nghệ Cao Quận 9
Thành phố Hồ Chí Minh
9.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Sản xuất linh kiện trong tai nghe và máy trợ thính.
 • SONION - TUYỂN 500 NỮ KHÔNG CẦN BẰNG CẤP - CHÍNH THỨC.
 • CÔNG VIỆC NGỒI LÀM , ĐƯỢC SỬ DỤNG TAI PHONE TRONG GIỜ…

TUYỂN NỮ KHÔNG BẰNG CẤP CHÍNH THỨC LƯƠNG CAO - CÔNG NGHỆ CAO...

Tập Đoàn Điện Tử Khu Công Nghệ Cao Quận 9
Thành phố Hồ Chí Minh
9.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Sản xuất linh kiện trong tai nghe và máy trợ thính.
 • SONION - TUYỂN 500 NỮ KHÔNG CẦN BẰNG CẤP - CHÍNH THỨC.
 • CÔNG VIỆC NGỒI LÀM , ĐƯỢC SỬ DỤNG TAI PHONE TRONG GIỜ…

Get new jobs for this search by email