Sản Xuất jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Hải Phòng (undo) REGINA MIRACLE INTERNATIONAL VIỆT NAM (undo) undo all
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 18 jobs
 • Vật liệu phi sản xuất sản xuất, máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ… để tránh vượt dự toán, đồng thời giám sát việc sử dụng có hợp lý.
 • 1/ Mô tả công việc:
Easily apply
 • Tham gia lập kế hoạch tuyển dụng hàng năm đảm bảo cung cấp đầy đủ nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của công ty.
 • 1/ Mô tả công việc:
Easily apply
 • Chuẩn bị trước sản xuất:
 • Giám sát tổ trưởng, kỹ thuật làm mẫu trước sản xuất và kiểm tra sản phẩm;
 • Tùy theo yêu cầu sản xuất cụ thể, cần sắp xếp hợp lý máy móc…
Easily apply
 • Có từ 3-5 năm kinh nghiệm về quản lý QA, ưu tiên có kinh nghiệm về sản xuất may mặc.
 • Tham gia cuộc họp mẫu mới trước sản xuất/ cuộc họp mẫu PP/cuộc họp chất…
Easily apply
 • Bấm thời gian từng công đoạn sản xuất.
 • Thực hiện các nghiên cứu liên quan đến kiểm soát giá thành, kho, cắt giảm giá và hệ thống lưu trình sản xuất.
Easily apply
 • Giám sát và theo dõi quá trình sản xuất.
 • Phản hồi các lỗi bất thường của sản xuất.
 • 1/ Mô tả công việc:
 • Hỗ trợ và kiểm tra chất lượng hàng hóa.
Easily apply
 • Phụ trách giám sát 3 chuyền sản xuất, chỉ đạo kỹ thuật sản xuất.
 • Chuẩn bị công việc trước khi sản xuất, theo dõi trọng điểm nhóm phụ trách biểu phối màu, yêu…
Easily apply
 • Áp dụng 7 nguyên tắc IE, nguyên tắc ECRS trong hoạt động sản xuất, phân tích thời gian làm việc tiêu chuẩn để cân bằng chuyền sản xuất.
 • 1/ Yêu cầu công việc:
Easily apply
 • Thông báo và triển kế hoạch sản xuất xuống từng xưởng/chuyền, theo dõi tiến độ sản xuất, giải quyết bất thường tại xưởng sản xuất.
 • Theo dõi kế hoạch xuất hàng.
Easily apply
 • + Hàng tiêu dùng sản xuất.
 • Xử lý hàng bị lỗi (hỏng / thiếu) và theo dõi tiến độ hàng về, luôn đảm bảo đủ vật liệu cho sản xuất.
 • 1/ Mô tả công việc: