Sản Xuất jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Full-time (undo) Hải Phòng (undo) Hàn Quốc (undo) undo all
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 9 jobs
Hàn Quốc
Hải Phòng
Easily apply
 • Xuất nhập khẩu trong công ty sản xuất:
 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm ở vị trí tương đương ( ưu tiên trong công ty sản xuất).
 • Khai báo thủ tục hải quan.
Hàn Quốc
Hải Phòng
Easily apply
 • Logistic trong công ty sản xuất:
 • Đã từng làm cho doanh nghiệp sản xuất của nước ngoài, ưu tiên công ty Hàn.
 • Xuất nhập khẩu (từ cấp nhân viên đến cấp part leder)…
Hàn Quốc
Hải Phòng
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • IT trong công ty sản xuất:
 • Có kinh nghiệm từ 3~4 năm về IT trong nhà máy sản xuất, 1~2 năm kinh nghiệm quản lý phòng IT.
 • KCN Tràng Duệ - Hải Phòng.
Hàn Quốc
Hải Phòng
Easily apply
 • QA, QC trong công ty sản xuất:
 • Đã từng làm cho doanh nghiệp sản xuất của nước ngoài, ưu tiên công ty Hàn.
 • KCN Tràng Duệ - Hải Phòng.
 • Công ty mới chế độ tốt.
Hàn Quốc
Hải Phòng
Easily apply
 • HR&GA trong công ty sản xuất:
 • Trên 10 năm kinh nghiệm về lĩnh vực nhân sự trong công ty sản xuất nước ngoài.
 • HR&GA part leader - công ty mới thành lập.
Hàn Quốc
Hải Phòng
Easily apply
 • Đã từng làm cho doanh nghiệp sản xuất của nước ngoài, ưu tiên công ty Hàn.
 • KCN Tràng duệ - Hải Phòng.
 • Production Part Leader - Công ty mới thành lập.
Hàn Quốc
Hải Phòng
Easily apply
 • Đã từng làm cho doanh nghiệp sản xuất của nước ngoài, ưu tiên công ty Hàn.
 • KCN Tràng duệ - Hải Phòng.
 • QC Part Leader - Công ty mới thành lập.
Hàn Quốc
Hải Phòng
Easily apply
 • Kế toán tổng hợp trong công ty sản xuất:
 • Đã từng làm cho doanh nghiệp sản xuất của nước ngoài, ưu tiên công ty Hàn.
 • KCN Tràng Duệ - Hải Phòng.
Hàn Quốc
Hải Phòng
Easily apply
 • Sales trong công ty sản xuất:
 • Đã từng làm cho doanh nghiệp sản xuất của nước ngoài, ưu tiên công ty Hàn.
 • KCN Tràng Duệ - Hải Phòng.
 • Công ty mới chế độ tốt.
» Create your CV - It only takes a few seconds