Sản Xuất jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 7 jobs
Hàn Quốc
Hải Phòng
Easily apply
 • QA, QC trong công ty sản xuất:
 • Đã từng làm cho doanh nghiệp sản xuất của nước ngoài, ưu tiên công ty Hàn.
 • KCN Tràng Duệ - Hải Phòng.
 • Công ty mới chế độ tốt.
Hàn Quốc
Hải Phòng
Easily apply
 • Đã từng làm cho doanh nghiệp sản xuất của nước ngoài, ưu tiên công ty Hàn.
 • KCN Tràng duệ - Hải Phòng.
 • Production Part Leader - Công ty mới thành lập.
Hàn Quốc
Hải Phòng
Easily apply
 • Logistic trong công ty sản xuất:
 • Đã từng làm cho doanh nghiệp sản xuất của nước ngoài, ưu tiên công ty Hàn.
 • Xuất nhập khẩu (từ cấp nhân viên đến cấp part leder)…
Hàn Quốc
Hải Phòng
Easily apply
 • Sales trong công ty sản xuất:
 • Đã từng làm cho doanh nghiệp sản xuất của nước ngoài, ưu tiên công ty Hàn.
 • KCN Tràng Duệ - Hải Phòng.
 • Công ty mới chế độ tốt.
Hàn Quốc
Hải Phòng
Easily apply
 • Đã từng làm cho doanh nghiệp sản xuất của nước ngoài, ưu tiên công ty Hàn.
 • KCN Tràng duệ - Hải Phòng.
 • QC Part Leader - Công ty mới thành lập.
Hàn Quốc
Hải Phòng
Easily apply
 • Có kinh nghiệm về MES, ERP, BOM, Routing và kinh nghiệm vận hành sản xuất.
 • KCN Tràng duệ - Hải Phòng.
 • Tuyển dụng 3 vị trí IT.
 • Có kinh nghiệm về DB:
Hàn Quốc
Hải Phòng
Easily apply
 • Kế toán tổng hợp trong công ty sản xuất:
 • Đã từng làm cho doanh nghiệp sản xuất của nước ngoài, ưu tiên công ty Hàn.
 • KCN Tràng Duệ - Hải Phòng.
» Create your CV - It only takes a few seconds